Asylpolitik: Räddad av den nya lagen

Text: louise andrén meiton

Adela utstrålar glädje och lättnad. Bara några timmar tidigare har hennes familj fått veta att de beviljats permanent uppehållstillstånd. Nu firar de att de inte behöver gömma sig mer.

– Jag har fortfarande inte fattat det. Det känns underbart, säger Adela.

I oktober 2000 kom Adela och hennes familj till Sverige från Bosnien och sökte asyl. Efter tre års väntan fick de avslag. Men i stället för att åka tillbaka valde familjen att gå under jorden och gömde sig i ett hus i en liten by i Småland.

– Hela tiden var vi inne i huset, vi gick inte ut och jag och min bror slutade gå
i skolan, berättar Adela.

Efter att familjens gömställe upptäckts av polisen flydde de till Göteborg.

Som ett sista försök att få stanna kontaktade Adelas familj advokaten Stein Jörgensen. De behövde hjälp med att samla intyg och skriva en ansökan till Utlänningsnämnden. I november postades en ny ansökan.

Strax efteråt kom vändpunkten. Riksdagen röstade igenom den tillfälliga asyllagen som började gälla den 15 november. Då familjen uppfyllde kraven för en extra prövning skickade Utlänningsnämnden deras ansökan vidare till Migrationsverket.

På Migrationsverket i Kållered satt handläggaren Samuel Malmberg som fick familjens ansökan på sitt bord. Han kontaktade advokat Jörgensen. Adela ringde till Samuel Malmberg och bokade tid.

– Handläggaren väntade på oss vid busshållplatsen och vi gick in tillsammans och skrev in oss. Sen fick vi träffa en annan handläggare och det första han sa var: »Ni har fått ett positivt beslut.« Ingen av oss fattade någonting, vi blev helt blockerade i huvudet, berättar Adela.

Advokat Jörgensen tror inte att de skulle ha fått uppehållstillstånd med den gamla lagen.

– Man måste vara nästintill dödssjuk för att beviljas enligt den gamla lagen och den tar inte hänsyn till hur länge personen befunnit sig i Sverige. Den här tillfälliga lagen blev räddningen för familjen, säger han.

En månad har nu gått sedan den tillfälliga asyllagen trädde i kraft. Migrationsverket har självmant öppnat över 16 000 fall och närmare 5 000 tidigare gömda flyktingar har anmält sig för att få sina fall prövade.

För att behandla alla nya fall har Migrationsverket utbildat ett sextiotal handläggare i allt från den nya lagen till medieträning. De senaste två veckorna har de börjat behandla fall.

Hittills har över 1 400 fall avgjorts, i snitt två till tre fall per handläggare och dag.

– Alla ska få en individuell och rättssäker prövning, säger Torbjörn Modén, projektledare på Migrationsverket.

Prövningen är de asylsökandes sista chans, avslag går inte att överklaga.

Migrationsverket har till en början koncentrerat sig på barnfamiljers fall och så här långt har nio av tio beviljats uppehållstillstånd. Men enligt Torbjörn Modén kommer andelen beviljade bli lägre allt eftersom fler ensamstående behandlas, vars chanser till uppehållstillstånd är mindre. Dessutom väntas fler av dem bara få tillfälliga uppehållstillstånd.

Den tillfälliga lagen ger Migrationsverket rätt att bevilja uppehållstillstånd om individen behöver skydd, om det finns praktiska eller medicinska hinder för en avvisning, eller om det är »humanitärt angeläget«. Som »humanitärt angeläget« räknas om personen vistats länge i Sverige eller om situationen i ursprungslandet är särskilt svår. Där ryms också barns hälsa, deras sociala situation och anknytning till Sverige.

Särskilt viktigt i den tillfälliga lagen är om barnen rotat sig i Sverige. Många gömda flyktingar samlar därför nu så många intyg som möjligt, från läkare, fotbollstränare och svenska vänner.

Det som tidigare varit så hemligt som möjligt ska nu i stället dokumenteras och redovisas öppet.

I en etta i Göteborg bor Daniel, hans syster och föräldrar. De lever gömda sedan ett halvår tillbaka och förbereder sig nu inför att anmäla sig hos Migrationsverket.

– Jag vet inte hur mycket intyg vi får ihop men det är bäst med mycket intyg. Det är viktigt att Migrationsverket får veta att jag integrerat mig i det svenska samhället, säger Daniel.

Torbjörn Modén på Migrationsverket kan dock inte tala om vilka intyg som krävs för att någon ska få stanna.

Alla kan inte hoppas på den tillfälliga lagen. Efter fyra år preskriberas ett avvisningsbeslut, de som hållit sig gömda längre än så måste göra en helt ny ansökan. Hans Hjalmers, advokat som företräder asylsökande, tycker att det vore konstigt om dessa fall skulle behandlas hårdare än de andra.

– Det vore orimligt om man inte tittade på väntetid på samma sätt, säger han.

Den tillfälliga lagen gäller fram till den 31 mars 2006 då Utlänningsnämnden avskaffas och den nya asyllagen träder i kraft. Handläggningen på Migrationsverket kommer inte att vara klar då, utan fortsätter även efter den sista mars.

För Adela och hennes familj är livet som gömda över och nu kan de åter röra sig fritt i samhället.

– Det första vi ska göra är att åka tillbaka till Småland och hälsa på våra vänner där, berättar Adela.