Borgs förslag sågas av alla

Text: Lisa Bergman

Bild: Scanpix

Alliansens arbetslinje regerar – arbetslösa och sjuka ska återgå i arbete för sin egen och för samhällets skull. Därför ska det bli tuffare att vara sjukskriven och mer lönsamt att arbeta. I höstens budget aviserade finansminister Anders Borg att en ettårsgräns ska införas för sjukpenningen. Samtidigt ska möjligheterna att höja ersättningen genom privata eller kollektiva tilläggsförsäkringar minska rejält.

I dag omfattas fem miljoner svenskar av gruppförsäkringar som – utöver den vanliga sjukpenningen – ger ekonomiskt tillskott om man blir sjuk. Dessutom har en halv miljon personer tecknat privata sjukförsäkringar som kan ge upp till 90 procent av lönen vid längre tids sjukdom. Med det nya förslaget slopas möjligheten att höja sin ersättning om man är sjukskriven mer än ett år. Det kommer inte att gälla redan ingångna avtal men det innebär en oväntad och ovälkommen inskränkning av den fria avtalsrätten från en regering som propagerat för valfrihet.

Förslaget gick ut på remiss strax före jul och svaren, som ska in före 11 februari, kommer att vittna om ett kompakt motstånd. Fack, arbetsgivare och försäkringsbolag är rörande överens om att det innebär en onödig inskränkning av avtalsfriheten som varken kommer att leda till fler jobb, färre sjukskrivna eller statliga besparingar.

– Här är folk förutseende, tar ansvar och värnar sin trygghet och så ska staten plötsligt bestämma att båtar, hus och katter kan du försäkra men inte din privatekonomi, säger Skandia Livs vd Bengt-Åke Fagerman.

Sture Nordh, ordförande i TCO, har beskyllt staten för att »sno pengarna«. Flera borgerliga riksdagspolitiker som Fokus talat med är också kritiska till förslaget.

– Det råder mycket delade meningar bland borgerliga riksdagsledamöter, säger den kristdemokratiska ledamoten i socialförsäkringsutskottet Lars Gustafsson. Han vill vänta på remissvaren innan han sätter ned foten.

– I grunden tycker jag att man ska kunna försäkra sig längre än ett år, säger centerns Fredrik Federley, som också sitter i socialförsäkringsutskottet.

Även moderaterna är kritiska, som utskottsledamoten Lars-Arne Staxäng.

– Det får inte övergå i ren dumhet, säger han och vill avvakta remissrundan innan han sätter ned foten.

På socialdepartementet gäller emellertid Anders Borgs enda väg, arbetslinjen. Intrycket är att den politiska fingertoppskänslan har fått vika för teknokratens argument. De går ut på rättvisa – att alla efter ett års sjukskrivning ska få 75 procent i stället för dagens ersättning som kan pendla. Och orättvisa, att staten ska stå för grundplåten medan försäkringsbolagen toppar ersättningen. Trots att förslaget är extremt impopulärt, inte minst hos borgerliga väljare, och inte ger några större besparingar framhärdar socialdepartementet, pådrivet av finansdepartementet.

– Vi genomför inte det här av besparingsskäl utan för att åstadkomma rättvisa och för att det skapar incitament att återgå i arbete, säger statssekreteraren Bettina Kashefi. Hon hänvisar till studier som visar att tilläggsförsäkringar förlänger sjukskrivningarna, men på frågan om det här verkligen kommer att kunna genomföras låter hon inte alldeles säker.

– Vi hoppas att vi kan genomföra det här, men först ska vi ta del av remissvaren på ett mycket seriöst sätt.

Så funkar det I dag

1. Sjukpenning: 80 procent av lönen upp till 25 000 i månaden.*

2. Försäkring enligt kollektivavtal: Max 10 procent av lönen – annars sänks sjukpenningen.

3. Över inkomsttaket kan kollektiva försäkringar kompensera upp till 90 procent av lönen utan att sjukpenningen sjunker.

4. Privata försäkringar kan tecknas utan begränsningar.

*Inkomsttaket motsvaras av den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, eller 7,5 x prisbasbelopp­et (25 625 kronor per månad) .

Regeringens Förslag

Upp till ett års sjukskrivning är bestämmelserna oförändrade. Försäkringar tecknade före årsskiftet gäller oinskränkta även efter ett års sjukskrivning.

Efter ett års sjukskrivning:

1. Förlängd sjukpenning, 75 procent av lön upp till inkomsttaket.

3. Nya tilläggsförsäkringar (privata eller kollektiva) under inkomsttaket reducerar sjukpenningen.

3. Nya tilläggsförsäkringar över inkomsttaket ger max 75 procent av inkomsten utan att sjukpenningen minskar.

Källa: Socialdepartementet