Centern jagar moderatväljare

Text: Anders Jonsson

Bild: Scanpix

Moderaterna griper alltmer omkring sig och de mindre allianspartierna rasar i opinionsmätningarna. För att stoppa raset går centern nu ut och försöker profilera sig starkare inom arbetsrätt och företagsamhet. Och på många sätt lägger de sig till höger om moderaterna.

När moderaterna går mot mitten och med ett socialdemokratiskt språkbruk talar om vård, skola och omsorg vill centern se fler privata alternativ och bättre villkor för företagarna.
– Moderaterna räknar krasst med att ha företagarrösterna ändå. De fokuserar på nya väljargrupper, säger centerns gruppledare i riksdagen, [[Roger Tiefensee]], till Fokus.

Den som inte tycker att det går tillräckligt fort med regelförenklingar för företag ska rösta på centern, enligt Tiefensee. Visserligen har centerledaren [[Maud Olofsson]] som näringsminister ansvaret för just detta i regeringen. Och att döma av kritiken från företagarhåll har hon hamnat i det som verkar vara näringsministrarnas eviga dilemma. De pratar, men får inte så mycket konkret gjort. Men med lite större väljarstöd tror alltså ledaren för centerns riksdagsgrupp att det skulle gå bättre.

Skillnaden mot moderaterna blir särskilt tydlig när centern nu går vidare med sina krav på en uppluckrad arbetsrätt. För att få ner arbetslösheten måste Sverige gå mot en dansk flexicurity-modell, skriver partistyrelsen i det förslag som Maud Olofsson ska presentera i nästa vecka.

»Arbetsrätten är omodern och behöver reformeras«, heter det i förslaget till stämman. Därför bör lagen om anställningsskydd, LAS, bantas till en kärna som ger skydd mot godtyckliga uppsägningar för den som har fast anställning.

Anställningsformerna ska bli ännu mer flexibla och den skattesänkning som ligger överst på önskelistan är sänkta arbetsgivaravgifter.

Arbetsgivare och enskilda ska kunna göra upp lokalt utan att lagstiftning eller kollektivavtal ska sätta hinder i vägen. Alltså precis det som moderaterna ansåg innan partiet blev »nytt« och starka anhängare av kollektivavtalen.

Men för att omställningen ska underlättas bör också ersättningen från a-kassan höjas de tre första månaderna för att sedan trappas ner. Allt enligt dansk modell. Ett skattesubventionerat sparande för kompetensutveckling bör också införas.

»Tryggheten på arbetsmarknaden ligger inte i rätten att behålla sitt gamla arbete utan i stället i möjligheten att finna nya jobb«, sammanfattar centerledningen.
Det är den galopperande ungdomsarbetslösheten som är partiets främsta argument.

– Ska vi komma tillrätta med den måste vi få en flexiblare arbetsmarknadslagstiftning, säger partisekreterare [[Anders Flanking]].

Roger Tiefensee är mer rakt på sak:

– Det är bara vi som vågar säga det. Ska några få jobb måste det finnas arbetsgivare som vågar anställa och då krävs en ny arbetsrätt. Det räcker inte att öka utbudet av arbetskraft som regeringen ägnat sig åt hittills.

När man numera kan märka en viss ned­toning från moderaterna om vikten av valfrihet och privata alternativ inom den så kallade välfärdssektorn försöker centern ta över även den nischen. Ett område där partiet tidigare inte varit särskilt profilerat.

Vård, skola och omsorg ska även fortsättningsvis betalas gemensamt av alla skattebetalare. Men centerledningen vill se ökad konkurrens mellan privata entreprenörer och offentlig verksamhet.

Särskilt när vårdvalet gäller från nästa år i hela landet. Centern menar att det skapar en unik möjlighet att få in privata entreprenörer som kan konkurrera med de offentliga vårdcentralerna. Men valfri­heten bör också gälla i högre grad även inom specialistvården. Centerledningens företagarperspektiv ska slå igenom i hög­re grad även inom vården.
Skolan har heller inte varit ett område där centern haft en särskild tydlig politik på senare år.

Partiledningen vill öka möjligheten till individuella studier med möjlighet för duktiga elever till spetsutbildning i exempelvis matematik redan i grundskolan. Kommunpolitikerna i partistyrelsen reserverar sig dock eftersom den sammanhållna grundskolan riskerar att försvinna. Därmed är utgången på centerstämman osäker.

Å andra sidan vill centerledningen också öka resurserna för att stödja elever med problem.

– Vi måste också förbättra möjligheterna till en andra chans genom utökad vuxenutbildning och mer stöd till folkhögskolor, säger Anders Flanking.

»Ramar och kramar« är parollen som ska lyfta fram kunskap, men också en mjukare skolpolitik än folkpartiet och utbildningsminister [[Jan Björklund]].

Sammanfattningsvis är det företagarpolitiken som ska lyf­ta centern i valet 2010. Centern ska man rösta på om man åtminstone delvis tycker att de gamla moderaterna var bättre än de nya.

Målsättningen är en fördubbling från åtta till 16 procent, vilket ser snudd på omöjligt ut med dagens opinionssiffror. Men för att det ska lyckas måste centern ta röster från moderaterna.
Det första testet blir valet till EU-parlamentet i juni. Centerstämman är tidigarelagd för att vara avstamp inför den valrörelsen.