Centerns kravlista – svårsmält även för Alliansen

Text:

Bild: TT

Det var tyst om bostadsfrågorna i val­rörelsen. Men i mittenpartiernas krav för att stödja en S-regering dyker de upp. Jan Björklund vill se »fri hyressättning för nyproduktion« och även Annie Lööf talar om en »friare hyressättning«.

Centerpartiet närmade sig en friare hyressättning ungefär samtidigt som Alliansen bildades 2004. Frågan om marknadshyror drevs då av ungdomsförbundet Cuf, med bland andra Annie Lööf och Fredrick Federley.

Samma opinion fanns i Moderaterna, men de gick motsatt väg. På stämman i oktober 2007 förklarade de att »ett fun­gerande bruksvärdessystem är ett viktigt skydd för hyresgästerna mot oskäliga hyreshöjningar«. Men stämman ville lägga till att faktorer »som läge och standard« skulle spela större roll i hyressättningen.

Det dröjde tio år, till Moderatstämman 2017, där Ulf Kristersson valdes till partiledare, tills ombuden röstade igenom ett ja till marknadshyror mot partiledningens förslag. Dåvarande Folkpartiet gjorde en omstridd omsvängning i frågan hösten 2015. Nina Lundström, som då var bostadspolitisk talesperson, var emot:

»Problemet är inte dagens hyresnivåer. Problemen är bland annat låg konkurrens, byggnormer, markpriser och långa byggprocesser. När marknadskrafterna ges fritt spelrum får den svagare parten, hyresgästen, ta smällen«, skrev hon då.

Men en friare hyressättning finns redan, konstaterade tidigare bostadsministern Stefan Attefall (KD) i en eftervalsanalys på bostadspolitik.se:

»Det mest radikala förslaget i riksdagen är att släppa hyrorna fria i nyproduktionen, vilket de i praktiken redan är. Med undantag av några få projekt så ligger nyproduktionshyrorna redan på den nivå som marknaden tål«, skrev han.

Sedan 2006 finns presumtionshyror för nybyggda bostäder, som sätts för 15 år och inte kan ändras utan förhandling.

– Det används i merparten av nybyggnadsprojekten i dag. Men man ska skilja på hyresnivåer och sättet de kommer till på. Presumtionshyror sätts i kollektiva hyresförhandlingar utifrån projektets kostnader, och marknadshyror betyder i praktiken att hyresvärden kommer överens direkt med hyresgästen, utan stöd av konsumentskyddet i hyresförhandlingslagen, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

I större delen av landet har Hyresgästföreningen och kommunala och privata fastighetsägare också kommit fram till förhandlingsmodeller som tar större hänsyn till det geografiska läget vid hyressättningen.

– Med systematiska hyresförhandlingar får läget i regel större betydelse. Men än så länge är man inte överens om en modell för systematisk hyressättning i Stockholm. Fast förhandlingar med allmännyttan pågår, efter att Fastighetsägarna hoppade av häromåret, säger Martin Hofverberg.

I dag talar C och L också om en »modernisering av anställningsskyddet«. Inte heller det lyftes under Alliansens regeringsår. När den gick till val 2006 gjorde den en poäng av att regelverket på arbetsmarknaden fungerade bra.

»Jag har kommit att bli kollektivavtalsfantast«, markerade Moderaternas vice ordförande Gunilla Carlsson på M-stämman 2005.

Jan Björklund vill »stärka försvaret«, men satt i den Alliansregering som minskade de faktiska försvarsanslagen med 15 procent på åtta år. Och kravet på att värn­skatten ska avskaffas hade de onekligen åtta år på sig att förverkliga.