De hemliga mätningarna

Text: Ulrika Hoffer

Bild: Pressens Bild

Mats Lindström, som spred förtalsmejlen om Fredrik Reinfeldt, jobbade med opinionsanalys hos socialdemokraterna. Han visste vad som gör Reinfeldt till en av de mest populära partiledarna bland väljarna just nu. Alltså visste han också vilka argument som skulle kunna få bilden av småbarnspappan i förorten att falna. Både så kallad »private pollstring«, opinionsundersökningar för internt bruk, och »negative campaigning«, smutskastning av motståndarna, blir allt vanligare inslag i svensk politik.

– På lång sikt ser jag det här som en allt starkare rörelse, att politiker anpassar sig efter opinionsmätningar. Politiker överhuvudtaget har en god inblick i hur opinionen ser ut i olika avseenden, säger Tommy Möller, statsvetare vid Stockholms universitet.

»Private pollstring« är den typ av opinionsmätningar som bara används för internt bruk av partierna där partierna testar opinionen kring en fråga innan man lanserar den. Även opinionen kring motståndarna testas, liksom vilka argument och exempel man ska använda i sin retorik.

– Man mäter var man själv är stark och var motståndaren är svag, för att sedan kunna sätta in rätt stöt där motståndaren är svag. Långt tillbaka i tiden var det bara socialdemokraterna och moderaterna som hade råd, men nu har alla partier använt det här i olika omfattning, säger Sören Holmberg, statsvetare vid Göteborgs universitet.

Martin Borgs, pr-konsult, var tidigare pressekreterare hos moderaterna:

– Det var mycket hysch-hysch kring de där undersökningarna, och det vara bara en extremt liten grupp som fick ta del av dem.

Att det är så tyst om dessa opinionsmätningar tror Borgs beror på att de anses lite tabu och inte helt politiskt korrekt att göra undersökningar där man kollar av vad opinionen tycker i en fråga.

– Politikens form har alltid ansetts ful till skillnad från dess innehåll. Reinfeldt koketterar till exempel och säger att han aldrig blivit medietränad och det är också ett resultat av att den politiska tekniken har ansetts ta fokus från sakfrågorna. Amerikanisering är fult, helt enkelt.
Opinionsmätningarna fungerar som en ersättare till medlemskap och politikers personliga möten med väljare.

– Förr var medlemmarna en slags tentakler i samhället som stämde av vad folk tyckte. Nu har man färre medlemmar och gör därför undersökningar istället, säger Tommy Möller.

Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och debattör, är inne på samma spår:

– Man kan säga att det är en kampanjteknologi som ersätter partimedlemskapet. När det inte är starkt längre så är det svårt att få fram opinioner i partiform. Då gör man så här för att se vad folk tycker och så förstärker man det. Jag vill inte kalla det manipulation, men det är en form av vetenskaplig propaganda, där man agerar utifrån vad folk vill ha.

Han säger att socialdemokraterna närmast gjort sig beroende av undersökningar som testar av opinionen och han ser det som ett positivt verktyg:

– Det är jättebra, då vet man ju vad folk tycker. Det är ett samspel med väljarna.

Tommy Möller är inte lika positiv till »private polling«:

– Det är en tråkig utveckling när partier anpassar sig till opinionen snarare än formar den.

Samtalet och pulsen i demokratin där man möter människor blir lidande och ideologierna får mindre betydelse, medan sakfrågorna är viktiga. Där är det lättare att byta ställning nu när partierna har gått från medlemspartier till väljarpartier.

– Det här hade ju aldrig hänt om Reinfeldt befunnit sig på förtroendenivå i klass med Lars Ohly. Men nu är han den partiledare som har det i särklass starkaste stödet och jag skulle ju bli förvånad om socialdemokraterna inte hade kartlagt vad det är som ger honom det förtroendet, säger Tommy Möller.

Martin Borgs tycker inte heller att det är konstigt att insikter om motståndaren leder till smutskastning.

– Jag är inte förvånad över Mats Lindströms analys att man behöver solka bilden av Reinfeldt. Men det finns regler för vad folk tror på. Det behöver inte vara sant, det kan räcka med att det är troligt, så sprider man ett rykte vidare. Och det är till exempel troligare att en småbarnspappa har anlitat svart städhjälp än gått på krogen.

Vem som tjänar på det här i slutändan går inte att säga ännu, men Tommy Möller tror att Fredrik Reinfeldt får personliga sympatier nu.

– Men jag kan inte säga om de blir bestående. Däremot tror jag att det blir svårare att angripa honom i valrörelsen nu. Han får det säkert lugnare än vad han hade fått annars.

Förlorarna heter socialdemokraterna, enligt Martin Borgs:

– Skulle man mäta trycket i partihögkvarteren nu för att stämma av vem som vinner valet, så är det lågtryck för sossarna. Det här gynnar oppositionen indirekt, men det är inte säkert att det gynnar Reinfeldt som person. Däremot gynnar det helt säkert stödpartierna. Det är ingen slump att miljöpartiet går ut och säger att de ska ha ett etiskt möte, till exempel. Det behöver de inte göra undersökningar för att förstå, att det ligger rätt i tiden nu.