Efter kritiken: Skolverket backar – tar inte bort antiken ur kursplanen

Text: Ebba Blume

Reaktionerna lät inte vänta på sig efter Skolverkets förslag att plocka bort antikens historia ur kursplanen för historia i grundskolan.

”Har man ingen kunskap om forntiden kan man inte ha någon respekt för framtiden heller”, framhöll exempelvis Jenny Wallensten, forskare i antikens kultur och samhällsvetenskap vis Svenska institutet i Aten.

Skolverket stod dock länge fast vid förslaget med argument som att ”efterkrigstiden är något viktigare än till exempel forna civilisationer”.

Nu har myndigheten däremot  ändrat sig. Reaktionerna på förslaget har ”varit många”, medger Skolverket, men hävdar att skälet till att man ändrar sig främst beror på att man lyssnat på historielärare. Problemet med att undervisningstimmarna är för få för det digra historieämnet kvarstår däremot, uppger Anna Westerholm, chef för Skolverkets läroplansavdelning.

”Att låta nuvarande kursplan bli kvar som idag, med för mycket innehåll i relation till undervisningstiden, är inte ett alternativ” säger hon i ett pressmeddelande.