En kvart i tre-fika över Zoom?

Text:

Vi i Sverige har sedan länge omfamnat flexibelt arbete med näst högst andel di­st­ansarbetare i Europa. Ändå krävdes det en global pandemi där självisolering i bostaden uppmuntrades för att verkligen testa digitala verktyg som Zoom, Skype, Teams och Slack fullt ut.

Arbetsplats efter arbetsplats har under våren skött all intern kommunikation över skärmar och när hösten är här fortsätter många att stanna hemma efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Men vilka är egentligen bäst rustade för att klara en längre period med distansarbete?

Tvärtom vad man kan tro är det de allra yngsta som har problem med en jobbvardag på distans. Och det är inte de digitala lösningarna eller verktygen som krånglar utan snarare bristen på instruktioner från cheferna, visar en ny undersökning från Great place to work institute i Sverige, där över 8 000 svenskar har frågats ut. Varannan person under 25 år menar att de jobbar mindre effektivt hemifrån än på arbetsplatsen.

»De yngre är lite mer vilsna än sina äldre kollegor och behöver tydligare instruktioner, bolla idéer och ställa frågor«, säger Maria Grudén, vd för Great place to work i Sverigei ett pressmeddelande.

Av undersökningen framgår det att medarbetare över 45 år trivs bäst med att jobba hemifrån. Hela åtta av tio menar att de är mer effektiva när de inte är på arbetsplatsen, vilket förklaras med att erfarenheten gör att man planerar bättre.

När Linköpings kommun nyligen bestämde att deras anställda ska hållas hemma även under hösten, delvis för att minska trycket på kollektivtrafiken, står det i sista meningen i infotexten som skickades ut att »det är också viktigt att hålla en tät kontakt även med de medarbetare som arbetar hemma«.

Just det är avgörande för att lyckas, menar forskare vid Högskolan i Gävle. Regelbunden återkoppling och att chefen tar sig tid att rikta uppmärksamhet till varje enskild medarbetare bibehåller engagemanget även i coronatider.

– För att vi ska hålla oss friska är det viktigt att chefen verkligen promotar detta med regelbundna zoom-möten, zoom-fikor med mera och har uppföljningar av hur alla mår och hur det går med arbetet, både i grupp och individuellt, säger Sofie Bjärntoft, som forskar om flexibelt arbete vid Högskolan i Gävle.

Med andra ord: Att medarbetarna har tillgång till teknisk utrustning som möjliggör distansarbete är en grundförutsättning. Men det kan vara svårt att upprätthålla både en formell och informell kontakt med kollegerna.

Utan en kontinuerlig kommunikation finns en risk att anställda förlorar sin känsla av sammanhang i arbetet när man jobbar mycket på distans. Det kan ha en negativ effekt på arbetsmotivationen, säger Bjärntoft.

Tycker du att det här låter svårt? Det är knappast en tillfällighet att Amazon, som är högaktuellt med sin kommande etablering i Sverige, har en lista på 10 000 böcker skrivna på engelska som handlar om just att leda på di­stans. Med tanke på mängden litteratur i ämnet kan vi tro att många chefer insett att schysst wifi-uppkoppling och dagliga Zoom-möten inte räcker för att få medarbetarna att prestera fullt ut under pandemin.

Ibland kanske även en informell kvart i tre-fika måste planeras in i kalendern för att påminna medarbetarna om att de är en del av ett sammanhang, trots att det höj-och-sänkbara skrivbordet för tillfället är utbytt mot ett köksbord; där laptopen konkurrerar om  utrymmet med frukostens ostkupa i stället för med blaskigt kaffemaskin-kaffe. <

Gustaf Nilsson