EU ger grönt ljus till billigare, snabbare – men mer osäkra coronatester

Text: Ebba Blume

Med den tilltagande smittspridningen nu under pandemins andra våg växer också behovet av att testa. Samtidigt har landets laboratorier visat sig ha svårt att mäkta med mängden provsvarsanalyser som dagligen sysselsätter labbens biomedicinska analytiker. För att öka testkapaciteten har nu flera regioner, som Skåne och Stockholm, redan börjat använda nya snabbtester, som inte kräver lab-analys; antigentester.

Dessa ska enligt Folkhälsomyndigheten användas som ett komplement när tillgången på PCR-tester inte räcker till, och när man behöver svar snabbt. Även om de nya testerna är känsligare och mer osäkra, börjar det nu finnas fler antigentester med bättre prestanda. De är avsevärt billigare än PCR-testerna, som i snitt ligger kring 1400 kronor vardera, och medan ett svar från ett PCR-test tar minst en dag, ger snabbtestet, som ligger på omkring 20 kronor styck, svar efter en kvart.

Johan Ringlander, ST-läkare i klinisk mikrobiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, har deltagit i diskussioner kring de nya antigentesterna som validerats av biomedicinska analytikern Maria Andersson och professor Magnus Lindh.

De tidigare antigentester som i studier utvärderats på Sahlgrenska har visat brister; nu har ett av antigentesten visat sig mer pålitligt och en färsk undersökning säkerställt att de håller måttet, meddelar han.

-De är inte lika känsliga som PCR, det kommer de aldrig att bli, men de är i min mening, tillräckligt känsliga för viss screening av exempelvis vård- och omsorgspersonal, ute på äldreboenden, och kan bidra till en annan storskalighet i testningen, säger Johan Ringlander till Fokus.

Än så länge används testerna inte av allmänheten och praktikaliteter kring hur testerna ska införas diskuteras ännu.

- Men jag tror att det snart kan stå antigentester ute på sjukhus och vårdcentraler.

Testerna kan bli användbara om man vill kunna utesluta att en människa som jobbar där eller i annan känslig miljö, som äldreboenden, bär på mycket virus, resonerar Johan Ringlander.

Antigentesterna påvisar skalproteinet i viruset, och det krävs en viss virusmängd för att detta ska detekteras. Testet ger alltså möjlighet att hitta i princip alla smittsamma individer, men det kan inte helt utesluta sjukdom. En mycket låg nivå av viruset räcker för att ge positivt svar i ett PCR-test, medan det snabba antigentestet kräver högre virusmängder för att upptäcka smittan. Ett positivt testsvar anses därför tillförlitligt. Men om testet visar negativt och man ändå känner sig sjuk, kan man behöva gå vidare med ytterligare test, som PCR eller antikroppstest, för att se om man har, eller har haft sjukdomen.

Om man ändå inte kan lita på ett test som visar negativt, hur säkert är det att använda på  äldreboenden? 

- Jag tror att det kommer att vara tillförlitligt i de flesta fall, men det kan behöva bekräftas med PCR, säger Johan Ringlander.

Även vid ett positivt svar, kan man också behöva veta mer om mängden virus (ct-värdet), och ur svar från antigentesterna får du bara ut plus eller minus. Med PCR kan du få en hint om var i sjukdomsförloppet patienten är, om virusmängd och därmed smittsamhet. Så PCR kommer fortfarande vara grundbulten i diagnostiken, tror han.

Antigentestet skulle kunna vara ett sätt att även hitta symtomfria smittade. Men har man precis blivit smittad, och därmed har ganska lite virus, kan snabbtesterna missa också det. Virusmängden ökar vanligen dagarna efter smitta och fram till att man får symtom. Förmodligen är det även så för dem som inte utvecklar några kännbara symtom.

I Österrike genomförs just nu första delen i en stor undersökning över hela befolkningen, där man börjar med antigentester ute på platser som vårdcentraler och brandstationer, dit människor kallas för frivillig provtagning. Då testar man så många som möjligt på en gång med antigentester, och tar ut de som får positivt svar och dubbelkollar med ett PCR-test, sen isoleras de smittade i hemmet. Där litar man på att ett positivt test indikerar smittsamhet.

- Där kan de bli intressant att se hur många asymtomatiska som fick positivt resultat med antigentest, säger Johan Ringlander.

För att provtagningen med antitester ska ske korrekt bör den dock alltid göras av vårdpersonal, enligt Karin Tegmark Wisell, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten.

De antigentester som nu validerats på Sahlgrenska avläses av en mindre maskin, vilken troligen gör dem säkrare och mer konsekventa än de tester som man själv läser av, enligt Johan Ringlander.

-Vi har även tittat på snabbtester som man bedömer själv, där svaren kan visas upp som ett litet band på en pappersremsa, ungefär som ett graviditetstest. Då kan det i vissa fall vara osäkert, även för oss, att avläsa om testet är positivt eller negativt, säger han.

Fakta: PCR-testet visar pågående infektion och tas genom ett prov i näsan eller svalget med en pinne.

Testet måste analyseras på laboratorier, där prover körs i en PCR-maskin. Svaret kommer efter en till tre dagar.

Antigentester- snabbtest för infektion-visar pågående infektion och tas genom en lång pinne som förs in genom näsan och skrapas mot det bakre övre svalget. Provet måste tas av vårdpersonal, eftersom ingen kan peta in så långt själv. Analysen görs direkt i provkitet utan att laboratorium måste anlitas, och svaret kommer efter en kvart.

De tester man köper på apotek är ofta serologiska, det vill säga de visar om man har bildat antikroppar mot viruset eller inte.

Ett antikroppstest görs genom att man tar blodprov. Man behöver vänta minst 14 dagar efter att ha blivit frisk innan man tar provet, så att antikroppar hunnit utvecklas i mätbara nivåer. Provsvar kommer i regel inom 7 dagar.