EU lanserar nödåtgärder mot energikrisen

Elförbrukningen ska sänkas i alla länder med 5 procent under de mest kritiska timmarna på dygnet. Därtill ska ökade skatter på energibolag dra in 140 miljarder euro.

Text: TT

Bild: Virginia Mayo / AP

Beskedet från det extrainsatta rådsmötet med anledning av energikrisen i Europa kom från det tjeckiska ordförandeskapet strax före lunch. Åtgärderna som i och med detta beslut nu är på väg har tagits fram på kort tid ska bidra till att trycka ned elpriserna i vinter.

Varje land ska minska elanvändningen med fem procent under de mest kritiska timmarna och olika typer av beskattning införs på så kallade övervinster bland energiproducenter, både för fossilfria och dem som använder gas, olja och kol.

– Sker det här koordinerat på europeisk nivå kan det ha väldigt stor effekt på våra elpriser, sa energiminister Khashayar Farmanbar (S) till TT inför mötet.

Gaskonsumtionen ska minskas

Tempot är ovanligt högt i EU just nu när det gäller att ta fram olika förslag, men många vill se mer. En majoritet av EU:s regeringar har exempelvis i veckan skrivit under ett skarpt formulerat brev där de efterlyser ett pristak på importerad naturgas. Det handlar främst om syd- och östeuropeiska regeringar, samtliga pressade av missnöjda väljare på hemmaplan då de har en stor andel ovanligt dyr gas som el- och uppvärmningskälla.

Ett pristak i EU på importerad gas måste kombineras med åtgärder för att samtidigt bromsa gaskonsumtionen, enligt Farmanbar.

– Om man konstlat sänker priset på gas genom att sätta ett pristak så måste det kombineras med förbrukningsminskning. Man måste samtidigt börja portionera ut gasen eller införa någon form av ransoneringssystem för gasen, säger han.

– Sedan kommer det vara en diskussion också om hur det i så fall ska finansieras – om ett land som Sverige, som knappt använder någon gas, ska behöva vara med och finansiera en sådan åtgärd är det naturligtvis inte lika intressant utifrån vårt perspektiv.

Problem med pristak

Ett argument mot ett pristak är att det kan göra det svårare att hitta alternativa gasleverantörer i Norge, USA eller Nordafrika när de ryska gasleveranserna till EU kanske snart försvinner helt. Ett annat är att lägre pris riskerar att öka efterfrågan i ett läge där det redan råder gasbrist.

– Det är en fråga som måste hanteras mycket varsamt, så att vi förbättrar marknaden och inte skapar nya störningar, säger en EU-källa.

EU-kommissionen väntas återkomma med mer konkret beslutsunderlag i början av oktober. EU:s energikommissionär Kadri Simson vill förhandla med gasleverantörer som går att lita på innan man går vidare med ett pristak med dem. Men bland dem ingår inte Ryssland.

– Jag är övertygad om att vi behöver ett pristak på gas som importeras från Ryssland, på en nivå som ändå gör det attraktivt för dem att exportera till Europa, sa hon på en så kallad briefing inför fredagens möte.

***