Ex-minister blev nedpetad – kan kryssas in ändå

Text:

Bild: TT

Riksdagsledamoten Eskil Erlandsson (C) var jordbruksminister i Reinfeldts första regering och landsbygdsminister i den andra. Men inför höstens riksdagsval valde Centerpartiet i Kronobergs län att peta Eskilsson till plats nummer fyra på listan och hans chanser till en ny mandatperiod sköts i sank. 

I nuläget ter det sig däremot som att Erlandsson kommer att lyckas med konststycket att genom personkryss få en plats i riksdagen, skriver Svenska Dagbladet. Räkningen av personvalsröster är ännu långt ifrån avslutad, men i de sex av 116 distrikt som hittills räknats i Kronobergs län har Erlandsson fått 88 personkryss som motsvarar 20 procent.

Personvalsreformen infördes 1998, men intresset bland väljarna har varit svalt. Vid riksdagsvalet 2014 kryssade var fjärde väljare för en kandidat och tolv politiker nådde riksdagen tack vare personval. Huruvida intresset för personval har ökat återstår att se tills alla personvalsröster är räknade, men statsvetaren Åsa von Schoultz tror att andelen personröster kommer att öka över tid.

– Det är bra att det finns möjlighet att personrösta, speciellt med tanke på att partierna har tappat medlemmar. Att väljarna har möjlighet att påverka vem som representerar dem kan stärka det politiska systemets legitimitet på lång sikt. Men om det får konsekvensen att de budskap som partierna kommunicerar utåt blir mer splittrade genom personvalskampanjer kan det i sin tur leda till att intresset för politik sjunker, sa hon i en tidigare intervju om personval med Fokus.

Läs Fokus artikel »krysset som gör skillnad« här.