Flyktingvågen som kom av sig

Text:

Bild: Fredrik Sandberg / Scanpix

Det började i juli, för nästan exakt ett år sedan. Ökande flyktingströmmar till Sverige. Fler migranter väntas. Migrationsverket vill ha mer pengar. Sa rubrikerna. Då hade de redan under flera månader talat om den stora anhöriginvandring från Somalia, som väntades efter att Migrationsöverdomstolen i januari visat att DNA-tester fick användas för att fastslå släktskap.

Kommunpolitiker var missnöjda och menade att de inte skulle klara ökningen. Organisationer och partier såg i sina interna opinionsmätningar att invandringen var det växande samtalsämnet bland befolkningen. Migrationspolitiken klättrade uppåt på opinionsinstitutet Novus lista över vilka frågor väljarna tyckte var viktigast och flest tyckte att sverigedemokraterna hade den bästa politiken i frågan.

Tobias Billström och Kent Persson talade om att  »påverka volymerna« och möta den oro för en ökad invandring som de hade sett på sina resor i landet.

Men så kom allt av sig. Från Syrien räknade man med 18 000 flyktingar i år. Men den siffran stämmer inte. I vår har antalet syrier som söker asyl varit 700 per månad, nästan en halvering jämfört med förra hösten. Migrationsverkets prognoser slog helt fel.

– Sättet man har pratat om mängder har spätt på en väldigt obehaglig attityd, att det skulle vara jätteproblem som kommer ur det här. Men från början var det ju verkligen fantasisiffror som sedan har minskat och minskat, säger Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas riksråd, FARR.

Det är inte så att det är färre som flyr Syrien, tvärtom räknar FN med att över tre miljoner kommer att fly innan årsskiftet och förra veckan rapporterade flyktingorganet UNHCR  att antalet inte har varit så högt på arton år. Men den väg som de flesta tog sig in i EU på har stängts.

– I höstas byggde grekerna upp staket, eller vad de kallar en sköld om man skulle översätta det till svenska. Både Europeiska asylkontoret och Frontex konstaterar att allt färre flyktingar kommer in via Östra rutten via Turkiet och in i Grekland, säger Christer Zettergren, omvärldschef på Migrationsverket.

De grekiska hindren och fler gränspoliser gör även att det kommer färre flyktingar från Afghanistan.

–Det är otroligt cyniskt om man som migrationsministern säger att man är stolt över vår humana flyktingpolitik samtidigt det är så många på flykt som inte kan ta sig in i Europa, säger Sanna Vestin.

Inte heller prognoserna om anhöriginvandrare från Somalia har stämt. Förra året väntade man sig att behandla 23 000 ansökningar. Det blev 12 000. Anledningen, säger Migrationsverket, är att det tog tid för svenska myndigheter att få i gång administrationen och att man hade räknat med att fler som tidigare hade fått avslag skulle söka igen. Flyktinggruppernas riksråd menar att kostsamma och krångliga ansökningar spär på ytterligare. Av de 8 000 som beviljats uppehållstillstånd sedan Migrationsöverdomstolens dom är det många som inte tagit sig till Sverige.

– Det vi har hört från sökande i Etiopien är att många inte har råd att betala flygbiljetten. De håller på att samla ihop pengar till resan vilket ger en fördröjning, säger Björn Berggren, migrationschef på ambassaden i Addis Abeba.

I juli kommer Migrationsverkets nya prognos. Den kommer att skriva ner de tidigare siffrorna.