Folkets röst

Text: Leif Holmkvist

I onsdags möttes de 15 ledamöterna i grundlagsutredningen för att försöka nå enighet. Det var deras 21:a möte sedan 2004. Under fyra år har fem expertgrupper bestående av höga jurister och statsvetare arbetat fram expertrapporter och hållit seminarier landet runt, till en total kostnad av 30 miljoner kronor.

I vår tvingas partierna visa korten, hösten går åt till att skriva lagtext. Utredarna har ett öppet mandat att stärka det svenska folkstyret. Joker i leken är miljöpartiets Peter Eriksson som i de flesta frågor stöder alliansen.

Den moderate ordföranden, landshövding Per Unckel, får dock svårt att nå enighet eftersom socialdemokraterna är obenägna att gå med på förändringar. Eftersom miljöpartiets demokratisyn mer liknar alliansens än socialdemokraternas lutar det åt 5 – 2 i många frågor. Trots att det är praxis att söka breda majoriteter i grundlagsfrågor, som måste beslutas av två riksdagar med val emellan.

– Min roll är att ena partierna och inget parti har någon vetorätt. Det kommer inte att sluta som 1999 års författningsutredning, som inte lade förslag för att enighet inte kunde nås, säger Per Unckel.

Det ger Peter Eriksson en chans att spela högt: stödja alliansen nu, med risk att tvingas rösta emot den tänkbara regeringspartnern socialdemokraterna efter valet 2010. Men han har några hjärtefrågor som får starkt stöd hos alliansen; som att om tio procent av väljarna vill ha folkomröstning ska inte fullmäktige kunna avslå begäran, att man ska införa skilda valdagar för att aktivera lokalpolitiken, och ett stärkt personvalssystem. Miljöpartiet vill också att en regering som inte får majoritet ska avgå och en ny måste ha stöd av en majoritet av riksdagen.

Men viktigast för både miljöpartiet och alliansen är nog frågan om stärkta fri- och rättigheter genom lagprövning. I dag kan beslut av riksdag eller regering bara prövas i domstol ”om felet är uppenbart”. En majoritet i utredningen vill ta bort skrivningen och inrätta en författningsdomstol eller utskott i Högsta domstolen. Socialdemokraterna är kluvna och den avgångne ordföranden Lars Engqvist har uppmanat sina partivänner att ompröva sitt motstånd.

Men även om de borgerliga i huvudsak är på samma linje finns stötestenar. Ledningarna i kristdemokraterna och centerpartiet har blivit överkörda av sina partistämmor som sagt nej till skilda valdagar. Och kd tvekar att ta bort personvalsspärren av rädsla att särintressen som Livets ord ska lyckas kuppa in sig.

För moderaten Henrik von Sydow är stärkta rättigheter och införandet av en författningsdomstol viktigt:

– I ett samhälle med många minoriteter bör fri- och rättigheter levereras inom det nationella rättsväsendet, inte i Europadomstolen. Jag vill också ha skilda valdagar, stärkt lokalt självstyre och ökat personvalsinslag.

Socialdemokraten Morgan Johansson medger att hans parti har bromsat. De säger nej till en författningsdomstol och vill inte heller sänka personvalsspärren så att det blir lättare att väljas. De menar att det skulle slå fel.

– Forskarna i utredningen räknade ut att det utan spärr 2006 hade räckt med 175 röster för att bli inkryssad i en valkrets. Det är ju släkten och kompisarna. Egentligen är vi ganska nöjda med den ordning vi har, säger Morgan Johansson.

Ännu är loppet inte klart. Men mycket pekar på att socialdemokraterna viker sig i lagfrågorna och går med på regeringsbildningsfrågorna, men sätter klackarna i backen i personvalet. Det innebär att alliansen, med stöd av miljöpartiet, har majoritet för förändringar på de områdena.