Forskar om våld i skolan: ”Siffrorna ibland toppen på isberget”

Ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet ska djupdyka i frågan om varför elever hotar lärare. Ilse Hakvoort, docent i pedagogik, säger att det behövs mer kunskap om vad som ligger bakom statistiken.

Text:

Bild: Jessica Gow/TT

I Lärarförbundets undersökning från oktober förra året svarade varannan lärare i förskolan, på fritids och i årskurserna 1-6 att de utsatts för fysiskt våld av elever. En tidigare undersökning från fackförbundet visade även att varannan högstadielärare och var femte gymnasielärare hotats av en elev de senaste två åren. Ilse Hakvoort, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet, ska nu tillsammans med Sofia Persson, docent i sociologi, ta reda på vad som döljer sig bakom statistiken. 

– Siffror betyder en sak, men det beror mycket på vad man har ställt för fråga. Vi vill ha en mer djupgående bild, vad det är skolorna brottas med, säger forskningsledaren Ilse Hakvoort till Fokus.

Tror ni att det finns mörkertal?

– Siffrorna är ibland tyvärr toppen på isberget, att problemet är större. Och ibland står siffrorna bara för den fråga lärarna har svarat ja på. Om någon svarar i en enkät ”ja, jag har blivit hotad” då vet vi inte vad det betyder – hur den har blivit hotad.

Ilse Hakvoort.

Forskarna ska nu i tre års tid genomföra fallstudier vid fyra högstadieskolor som har haft problem med hot och våld, men där man har lyckats vända situationen. De ska intervjua lärare och rektorer, men också facklig personal och säkerhetsansvariga. Ilse Hakvoort säger att konflikthantering ofta skiljer sig åt från situation till situation, men förhoppningen är att forskningsprojektet i slutändan ska leda till en verktygslåda som skolor ska kunna använda sig av.

– Vi hoppas kunna komma fram till en tydlig bild av vilket stöd de skolor som har kunnat förbättra sina arbetsmiljöer har fått. Vilka strategier de har kunnat använda. 

Både Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har larmat om att förekomsten av hot och våld i skolan har ökat de senaste åren. Anmälningarna till Arbetsmiljöverket har ökat likaså. Ilse Hakvoort misstänker att ett attitydskifte hos lärare delvis kan ligga bakom de stigande siffrorna. 

– Det är svårt att säga, men för 10-15 år sedan kanske det var många lärare som utgick ifrån att det ingick i uppdraget att bli utsatt. Men de sista åren har retoriken varit annorlunda, att man inte kan tillåta sig att bli utsatt på det sättet. Men problemet är stort. Inte bara i Sverige, utan även i andra länder, när lärare överväger att byta skola eller välja bort yrket.