Förslaget: Centern vill införa fritt sjukhusval – i hela landet

Text: Mats Holm

Bild: TT

Centerpartiet vill låta patienterna fritt få välja sjukhus också inom slutenvården. Förslaget finns med i ett vårdprogram som tagits fram inför partiets stämma i Karlstad i slutet av september. Annie Lööf hoppas få regeringens öra för reformen.

– Sjukvården håller hög medicinsk kvalitet men alltför få patienter får vård i tid. Vi kan se hur patientens ställning är svag. Det handlar om alltifrån lång väntan på operationer till unga som mår dåligt men inte får stöd, sa Centerpartiets partiledare på en pressträff på tisdagsmorgonen.

Fritt sjukhusval inom slutenvården utan hänsyn till vårdgarantin ska det bli enligt ett av förslagen. Patienten ska få information från vårdgivaren om hur kötiderna ser ut vid landets sjukhus och sedan kunna välja.

Redan i dag finns information om kötider för vissa ingrepp på portalen Väntetider.se, som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, Men det räcker inte, säger Sofia Nilsson som varit ansvarig för att ta fram programmet, till Dagens Medicin.

– Vi vill utvidga det. Vi har tittat på hur systemet ser ut i Danmark och vi tycker att 1177 skulle kunna vara en bra grund för en sådan portal. Det är patienten som ska välja vart remissen ska skickas.

Valfriheten ska fungera som ett incitament för regionerna att förbättra kvaliteten på vården. Målet ska vara att invånarna väljer sjukhusen i den egna regionen, i stället för att välja utomlänsvård.

Enligt Sofia Nilsson blir reformen en morot på det sättet, som driver fram kvalitet och effektivitet, säger Sofia Nilsson. Hon säger också att en förutsättning för att kunna genomföra ändringen är att den primärvårdsreform som utlovats i januariavtalet genomförs, med fast läkarkontakt.

Andra in slag i det nya vårdprogrammet är att regionerna ska ta fram nationella riktlinjer för patientavgifter, och mindre barnmorskeledda förlossningsenheter med ett smalare uppdrag utanför sjukhuset, inspirerat av Norge och Nederländerna, där sådana finns.

Programmet ska antas av partistämman i Karlstad den 26-29 september.