Bildt granskas

Text: tonchi percan

Fokus avslöjade i våras att utrikesminister Carl Bildt och hans familj sommarbor i ett hus i Kroatien utan att betala svensk fastighetsskatt. Eftersom Carl Bildt är skriven och skattskyldig i Sverige har det svenska skatteverket nu inlett en utredning om familjens husköp. Två handläggare på specialstyrkan i Simrishamn, där de granskar förtroendevalda, ministrar och toppchefer, jobbar med fallet.

Göran Månsson är den som sköter kontorets anmälningar om skattebrott.

– För att jag ska betrakta det som skattebrott krävs det att skatten för ett basbelopp, eller 40 000 kronor, har undanhållits och att skattetillägget har påförts.

Det var i juni i år som Fokus kunde berätta om fastigheterna på en ö i Kroatien. Carl Bildt och Anna Maria Corazza Bildt äger där två strandtomter, varav den ena är bebyggd med en villa.

Familjen Bildts 120 kvadratmeter stora hus ligger tio meter från stranden, med utsikt över Adriatiska havet. Enligt lokala fastighetsmäklare är de två fastigheterna sammanlagt värda mellan fem och sex miljoner kronor efter de senaste årens kraftiga prisuppgång.

Det skulle innebära att förmögenhets- och fastighetsskatten på objekten motsvarar ett basbelopp, det vill säga gränsen för skattebrott.

Köpeavtalen för paret Bildts kroatiska fastigheter upprättades 9 juni 2004 för den ena fastigheten, den med huset, och 29 juni samma år för den obebyggda tomten. Trots det finns ingen av fastigheterna redovisade hos det svenska skatteverket, och någon svensk fastighets- eller förmögenhetsskatt har därmed inte heller betalats.

– Som lagstiftningen ser ut i dag så är det skattebrott att undanhålla en förmögenhet utomlands, sa Christer Ångström, jurist på Skatteverket i Stockholm.

I juni var köpet ännu inte formellt godkänt av de kroatiska myndigheterna, vilket var utrikesministerns förklaring till att skatten inte betalats.

– Nja, vi äger inte riktigt fastigheterna ännu eftersom köpet inte har godkänts av justitiedepartementet i Zagreb. Nu kan ju köpet gå tillbaka eftersom avtalet fortfarande är avhängigt ett godkännande, en sorts förvärvstillstånd, sa Carl Bildt då till Fokus.

Men Tord Fexler, en av de skattejurister som utreder Carl Bildts husaffärer i Kroatien, har en annan uppfattning.

– Det är köpekontraktet som är helt avgörande och vägledande för Skatteverket, inte lagfarten, när det gäller att bedöma tidpunkten för när någon blivit ägare, säger han.

Det kroatiska justitiedepartementet, som ska godkänna utlänningars förvärv av fastigheter, menade i juni att paret Bildt inte kommit med fullständig dokumentation. Men nu har departementet godkänt Anna Maria Corazza som ägare till familjens villa med strandtomt. Carl Bildt sa till Fokus i juni att han avsåg att ta kontakt med skatteverket så snart familjen blivit formella ägare. Men vid Skattekontoret i Simrishamn har man ännu inte fått någon sådan anmälan.

Av lagfarten som finns på Kroatiens justitiedepartement framgår det inte när köpet godkändes. Bara att Anna Maria Corazza är ägare till parets strandvilla.