Gränserna öppnas för arbetskraft

Text: Martin Ådahl

Tobias Billström brukar ibland beskrivas som en av regeringens minst kända och minst kontroversiella ministrar. Men när migrationsministern nu börjar precisera sina planer för omfattande arbetskraftsinvandring till Sverige, med början redan nästa år, är det en smärre revolution av invandringspolitiken.

– Många av de som kommer till Sverige har stått i fel kö, säger Billström och menar att många som är asylsökande likaväl kunde komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare.

Han menar också att den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning gör det nödvändigt att öppna för fler invandrare inom områden där det kommer råda brist på kompetens.

Enligt det förslag som Billström räknar med ska vara klart vid årsskiftet och enligt planerna ska träda i kraft i juli nästa år, så ska två möjligheter öppnas för att komma till Sverige från länder utanför EU.

Dels kommer arbetsgivare kunna rekrytera arbetskraftsinvandrare från hela världen, så länge de jobb som erbjuds respekterar spelreglerna på svensk arbetsmarknad. Länsarbetsnämnderna, som i dag bedömer om det råder arbetskraftsbrist, läggs hursomhelst ned.

– Det finns inte heller någon anledning att låta facket ha vetorätt så länge det finns ett behov av arbetskraft, säger Tobias Billström.

Därutöver kommer regeringen öppna för att arbetskraftsinvandrare kan komma till Sverige på eget initiativ och söka jobb i uppåt ett halvår om de motsvarar vissa bristkategorier som regeringen identifierat. Det kan i framtiden bli fler som kommer in som arbetskraftsinvandrare än som flyktingar.

– Men det är naturligtvis omöjligt att till exempel säga hur många av de som i dag kommer från Irak som skulle ha prövat att söka arbetskraftstillstånd.

Exakt hur bristerna kommer att identifieras är inte klart ännu.

Under alla omständigheter vill Billström garantera att den som har fast jobb också ska ha rätt till arbetsvisum och uppehållstillstånd. I dag förlorar arbetskraftsinvandrare sina jobb och tvingas flytta, eftersom det är svårt att få förlängt uppehållstillstånd. Även den som förlorar jobbet ska ges en viss övergångsperiod för att söka nytt jobb.

Billström sticker inte under stol med att de nya förslagen är en kursomläggning bort från den restriktiva invandringspolitiken. På ett seminarium i Malmö arrangerat av Fokus menade Billström att den svenska invandringspolitiken gått snett ända sedan man i slutet av 60-talet begränsade arbetskraftsinvandringen och till slut bara gav invandrare möjlighet att komma till Sverige som asylsökande.

Det nya systemet kommer dock inte att bli samma som i Kanada, där invandrare antas enligt ett särskilt poängsystem baserat på utbildning, ålder och språkkunskaper. Det, menar Billström, är »för byråkratiskt«.

Billström tror inte att fler arbetskraftsinvandrare kommer att innebära att det blir svårare för flyktingar att få jobb.

– Det bygger på den felaktiga föreställningen att antalet jobb är konstant.

Tvärtom tror Billström att arbetskraftsinvandrare kan bidra till att skapa mer arbetstillfällen för asylsökande.

Migrationsministerns förslag baserar sig till stor del på slutsatserna i Kommittén för arbetskraftsinvandring, KAKI, som blev klar i oktober i fjol. Där rådde enighet över blockgränserna om behovet av arbetskraftsinvandring, men moderaterna, centern, kristdemokraterna och miljöpartiet reserverade sig tillsammans för de mer långtgående förslag som Billström nu vill införa. Billström räknar med att han kan få med sig hela det borgerliga blocket och miljöpartiet.

Billström säger sig också ha dragit lärdomar av den rankning av Sveriges bästa integrationskommuner som Fokus gjorde i föregående nummer. Han menar att företagande och den första kontakten är särskilt viktigt.

– Det är skillnad om första mötet med kommunen sker med en socialsekreterare eller med arbetsförmedlingen.