Grönt ljus för kärnkraftssatsning

Text: Mattias Croneborg

Kärnkraften ska vi avveckla, men först skruvar vi upp effekten så att vi senare får mer att avveckla. Så kan regeringens energipolitik summeras. För under de kommande 10 åren vill Vattenfall, med regeringens goda minne, pumpa in 24 miljarder kronor i svensk kärnkraft.
Nils-Göran Holmquist är socialdemokratisk ledamot i näringsutskottet och ser inga problem med utbyggnaden.

– Vi tycker att det är bra. Det ingår säkerhetsåtgärder i detta.
Centern och vänsterpartiet kom tidigare överens med socialdemokraterna att avveckla Barsebäcks båda reaktorer. Och även om vänsterpartiet tycker att Vattenfall borde göra annat för pengarna är det inget som partiet kommer att driva, och i slutänden stödjer de investeringar för att höja effekten i de befintliga reaktorerna.

– Det är bra, säger Eskil Erlandsson, energipolitisk talesman för centerpartiet.

– Den effekthöjning som sker på detta vis smutsar ner mindre än om man bygger ett nytt kärnkraftverk.

Vänsterpartiets ledamot i näringsutskottet skruvar en aning på sig men kommer fram till samma slutsats.

– Satsningar på säkerhet är bra. I övrigt borde pengarna satsas på annat. Men det är svårt att säga nej eftersom vi vill ha ut så mycket effekt som möjligt.

Per Bill är moderat och förste vice ordförande i näringsutskottet. Han har svårt att dölja sin förtjusning över planerna.

– Det är jättebra. Jag tycker att Vattenfall får investera i vilken energikälla som helst så länge de uppfyller alla tuffa miljökrav. Jag tycker inte att det ska styras av vad som för tillfället är politiskt korrekt.

Kristdemokraterna har gått från att vara motståndare till kärnkraft i folkomröstningen 1980 till att vilja behålla den. Maria Larsson är partiets ledamot i näringsutskottet och ser inga problem med utbyggnaden. Men hon passar på att ändå ge regeringen en känga.

– Regeringen har en offentlig politik med avveckling av kärnkraften och en annan politik i verkligheten.

Det enda parti som sätter sig emot utbyggnaden är miljöpartiet.

– Jag tycker att Vattenfall ska använda pengarna till förnybar energi i stället, säger Ingegerd Saarinen (mp), andre vice ordförande i näringsutskottet.

Så under tiden regeringen funderar på datum för avveckling tar Vattenfall initiativet och ökar trycket i reaktorerna. Men var det inte förnybar energiproduktion som Vattenfall skulle satsa på? Vid förra årets bolagsstämma utökades, efter ett riksdagsbeslut, den politiska styrningen av Vattenfall i den riktningen. Till verksamhetsbeskrivningen fogades att: »Vattenfall skall inom ramen för kravet på affärsmässighet vara det ledande företaget i omställningen till en ekologisk och ekonomisk uthållig svensk energiförsörjning.«

Vattenfalls långsiktiga investeringsplan för Sverige innebär alltså en satsning på 24 miljarder för kärnkraften. Cirka 6,5 miljarder kronor satsas på vattenkraft och 1,5 miljarder på vindkraft. Men Vattenfall tycker inte att man tummar på sitt uppdrag.

– Man behöver inte ställa sakerna mot varandra. Vi satsar mer på förnyelsebart än någon annan svensk producent, säger Vattenfalls styrelseordförande Dag Klackenberg.

Dag Klackenberg aktar sig noga för att ge sig in i debatten om kärnkraftens vara eller icke vara.

– Med kärnkraften är det inga problem just nu. Först år 2017 är det akut att bestämma hur vi ska fasa ut reaktorerna.

Ett tydligt önskemål till politikerna har dock Dag Klackenberg.

– Energipolitiken måste lösas långsiktigt. Tänk på vad lönsam vattenkraften är i dag. Om vi ska satsa mer på exempelvis vindkraft måste det subventioneras. Det glömmer folk lätt bort.