Handeln med Norge hotas

Text: Tonchi Percan

Bild: Scanpix

Ica-affären utanför utanför Storlien ligger ödsligt på en äng. Bussar och personbilar från Norge står parkerade utanför. Norrmännen köper sprit, cigaretter och mycket annat eftersom allt är dyrare i Norge. Några åker hit bara för att tanka.

Gränsövergången finns där, liksom tullhuset. Men aldrig någon kontroll. Aldrig några köer. Bilar och lastbilar passerar i ett jämnt flöde.

Norge är Sveriges näst största exportmarknad, bara Tyskland är viktigare. Förra året sålde svenska företag varor värda 111 miljarder kronor till Norge och trenden pekar fortsatt uppåt. Mellan januari och mars i år ökade exporten till Norge med 10 procent jämfört med samma period förra året.

Men efter terroristattackerna i London och Madrid är EU:s kommissionen angelägen om att förhindra nya bomdåd. En åtgärd är att kräva att all export och import mellan ett EU-land och ett icke EU-land måste föranmälas.

Den öppna gränsen i Storlien mellan Norge och Sverige (EU) ses plötsligt som ett hot mot EU och dess invånare.

Redan om drygt ett år, den 1 juli 2009 ska alla varor deklareras i förväg. De nya säkerhetsbestämmelserna går under benämningen Security Amendments of the Customs Code, eller tullkodex på svenska.

Det här är något som oroar finansminister Anders Borg.

– Handeln mellan Sverige och Norge ska vara så smidig och enkel som möjligt. Det är viktigt för bägge våra länder och inte minst för företag som verkar i gränstrakterna, säger han till Fokus.

Borg har nu skrivit ett brev till EU:s skatte- och tullkommisionär Laszlo Kovac och vädjat om förståelse.

»Jag är rädd att det kan bli konsekvenser för handeln med Norge om vi inte hittar någon tillfredsställande lösning«, skriver Anders Borg.

Han menar att de nya bestämmelserna blir en tung börda för stora och små företag som bedriver handel med Norge men också för tullverket. Gränsen mellan Sverige och Norge är den längsta mellan ett eu-land och ett icke eu-land.

»Det skulle vara ytterst beklagligt om vi på grund av de nya säkerhetsbestämmelserna skulle få bygga en gräns mellan Sverige och Norge«, skriver han.

– Vi har påpekat för EU att de nya bestämmelserna i värsta fall kan skapa handelshinder och långa köer vid gränsövergångar till Norge, säger Lena Gustafsson, en av Anders Borgs medarbetare på finansdepartamentet, till Fokus.

Olof Erixon, ansvarig för handelspolitiska frågor på Svenskt näringsliv, delar Anders Borgs oro.

– Vi är självklart bekymrade över vad detta leder till. Det blir ökade kostnader för företagen.

På Tullverket pågår för närvarande en utredning om vad det nya säkerhetsskyddet kommer att innebära för myndigheten och företag som gör affärer med Norge.

– Vi har att rätta oss efter EU:s regler. Vi vet bara att det blir nya uppgifter för tullen och företag som bedriver handel med Norge, säger Katarina Spolén, på Tullverket.

– I slutet av maj ska jag gå ut och börja informera företag.

Frågan är om en lösning kan nås innan de nya reglerna ska börja gälla.

Lena Gustafson som jobbar med tullfrågor på finansdepartamentet är tveksam.

– Vi ser att tiden går och det händer inte så mycket just nu. Det är därför som finansministern varnar Bryssel. Vi är angelägna om att EU tar problemet på allvar.

På Tullverket vågar man inte räkna med att Anders Borg lyckas övertala Bryssel. Förberedelserna för att anpassa sig till de nya reglerna är redan i gång. På Tullverkets hemsida kallas de nya bestämmelserna som hotar Norgehandeln för föranmälan:

»Föranmälan av varor som förs in till gemenskapen lämnas till första införseltullkontoret. När varor lämnar gemenskapens tullområde, lämnas föranmälan i de flesta fall i exportdeklarationen till exporttullkontoret. Detta innebär att du kommer att behöva lämna ett antal nya uppgifter i dina elektroniska exportdeklarationer till oss.«