Här bor Bildt skattefritt

Text: Tonchi Percan, Lisa Bergman

På Kroatiens steniga kust har Carl Bildt och Anna Maria Corazza Bildt två strandtomter och en villa. Familjen Bildts 120 kvadratmeter stora hus ligger tio meter från stranden, med utsikt över Adriatiska havet. Paret Bildt kommer hit flera gånger per år. På sin blogg skrev utrikesministern i påskhelgen:

»Solen fortsätter att flöda över denna södra del av Europa, och värmen är i dag som en bättre svensk sommar.«

Enligt lokala fastighetsmäklare är de två fastigheterna sammanlagt värda mellan fem och sex miljoner kronor efter de senaste årens kraftiga prisuppgång.

Svensk lag säger att den som äger en fastighet utomlands ska betala dels den lokala fastighetsskatten, dels betala mellanskillnaden upp till det belopp man skulle ha betalat om huset legat i Sverige.

Köpeavtalen för paret Bildts kroatiska fastigheter upprättades 9 juni 2004 för den ena fastigheten, den med huset, och 29 juni samma år för den obebyggda tomten. Trots det finns ingen av fastigheterna redovisade hos det svenska skatteverket, och någon svensk fastighets- eller förmögenhetsskatt har därmed inte heller betalats.

– Som lagstiftningen ser ut i dag så är det skattebrott att undanhålla en förmögenhet utomlands, säger Christer Ångström, jurist på Skatteverket i Stockholm.

Men det finns ett stort frågetecken. Äger verkligen paret Bildt fastigheterna? Så här svarar Carl Bildt själv:

– Nja, vi äger inte riktigt fastigheterna ännu eftersom köpet inte har godkänts av justitiedepartementet i Zagreb. Nu kan ju köpet gå tillbaka eftersom avtalet fortfarande är avhängigt ett godkännande, en sorts förvärvstillstånd. Köpeavtalet kan inte vara avgörande eftersom det fortfarande kan underkännas och bli ogiltigt om det inte godkänts av centrala myndigheter.

Men riktigt så enkelt är det inte. Enligt skatteexperter, både på Skatteverket och fristående, som Fokus pratat med ska den som bor i Sverige, vistas här stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige redovisa alla sina inkomster, all sin egendom och hela sin förmögenhet i den svenska inkomstdeklarationen. Detta gäller även inkomster från utlandet och förmögenhet som finns i utlandet.

– Sedan är det upp till Skatteverket att avgöra vad det är som ska beskattas i Sverige, säger Britt-Marie Hallberg Eriksson, Skatteverkets expert på rättsliga frågor med internationell inriktning.

– Normalt sett är det köpeavtalet vi utgår ifrån för att bedöma om en person är ägare till en fastighet eller inte, även om den utländska äganderätten kan ha betydelse vid den helhetsbedömning vi gör.

Men någon sådan helhetsbedömning har inte kunnat göras eftersom Bildt inte redovisat fastigheterna.

– Nej jag har inte varit i kontakt med svenska skattemyndigheter. Men vi avser förstås att ta kontakt så snart vi har blivit formella ägare.

En annan faktor som kan avgöra om Bildt ska betala skatt i Sverige är om han betalar den lokala fastighetsskatten i Kroatien. I så fall kan han bedömas som skattskyldig oavsett om justitiedepartementet i Zagreb godkänt köpet eller inte.

Och det ska han, enligt uppgifter från de lokala myndigheterna.

Fokus har fått ta del av flera beslut från den kommunala förvaltningen på orten där familjen Bildts fastigheter ligger. Den kommunala förvaltningen finner Carl Bildt betalningsskyldig för fastighetsskatten. Av ett beslut 2 november 2005 framgår det att Carl Bildt årligen ska betala 2 000 kronor i kroatisk fastighetsskatt retroaktivt från och med 2005.

Carl Bildt själv är osäker på hur det är med den lokala skatten.

– Jag vet inte om vi betalar lokal fastighetsskatt – det låter helt orimligt eftersom vi inte är formella ägare ännu. Nej, det kan jag inte ha gjort. Men om jag skulle betala lokal skatt så skulle jag väl vara skatteskyldig i Sverige också – då skulle det vara en helt annan sak. Vi har inte heller betalat någon sorts stämpelskatt, vilket sker när köpet är formellt godkänt. Nu kan det ju fortfarande gå tillbaka. Och vi är inte inskrivna i fastighetsregistret som ägare heller.

Men ni disponerar huset och tillbringar era semestrar där?

– Jag vet inte om vi formellt har dispositionsrätt eller inte, men visst, vi tillbringar en del tid där. Det är väldigt byråkratiskt alltihop. Jag tror att dröjsmålet med det formella beslutet beror på att min hustru är italiensk medborgare – de har restriktioner sedan andra världskriget, men det ska snart försvinna.

Medan de byråkratiska kvarnarna mal i Kroatien fortsätter Carl Bildt att tillbringa sina semestrar i Kroatien, utan att betala svensk fastighetsskatt.