Här saknas nästan Ingenting

Text:

Bild: LINNÉA VESTERLUND

Svänger man av från Essingeleden mot Solna kommer man först till Ingenting. Där har Säkerhetspolisen sitt huvudkontor i stadsdelen som måste ha landets mest anspråkslösa namn. Där finns Postnords huvudkontor också, och så där fortsätter det; huvudkontor och myndigheter.

För 10 till 15 år sedan fanns en oro att de internationella storföretagen skulle lämna Stockholm och flytta utomlands. Lämnat Stockholm har många, men oftast inte längre än till Solna och Sundbyberg. Argumenten har varit lägre hyreskostnader och de goda kommunikationerna med tunnelbana, pendeltåg, tvärbanan på spårväg, bussar och närhet till Bromma flygplats och närmare till Arlanda.

– Solna är en bra plats i skärningspunkten mellan stor- och småstad. Om man inte vill bo mitt inne i city men känna att det är nära till service och nära till naturen är det ett perfekt ställe att bo på.

– Trots att vi är en urban stad är en tredjedel av vår yta grönområden. Och vi har bra tillgång till spårbunden trafik, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

Han är själv infödd Solnabo, uppväxt i Huvudsta och bor nu i Råsunda. Som just valbar kom han som 18-åring in i fullmäktige 1994. Moderaterna har haft ordförandeposten i kommunstyrelsen sedan valet efter, 1998, alltså i 21 år.

Pehr Granfalk tog över posten 2012, och var då kommunalråd för socialtjänst och arbetsmarknad.

Det var efter en stormig tid i Solna stad. Två år tidigare hade Dagens Samhälle avslöjat att dåvarande stadsdirektören samtidigt hade ett konsultuppdrag åt Peab i planeringen av den nya nationalarenan Friends Arena som gav honom 25 000 kronor i månaden för att smörja beslutsprocessen. Han åtalades för mutbrott men avled före rättegången. Granfalk företrädare åtalades för medhjälp, och avgick som kommunstyrelsens ordförande. Han friades sedan i rättegången.

I dag får Pehr Granfalk inga frågor om arenabygget, och i senaste valet fick Moderaterna sex procentenheter mer i kommunvalet än i riksdagsvalet.

– Jag sa till mina kollegor i landstinget att »det går över«, utifrån mina erfarenheter från arenabygget, om uppmärksamheten runt Nya Karolinska. Där fick jag däremot inte rätt  …

Nya Karolinska och området intill, Hagastaden betyder att Solna växer även inom det som brukar kallas life science; och att Solna och Stockholm växer ihop på det som tidigare var ett vindpinat spårområde. Och gamla Karolinska sjukhuset ska bli bostäder och kontor.

Men den urstarka arbetsmarknaden ska inte bara gynna högutbildade och redan etablerade.

– Den ska komma alla till del. Vi har goda erfarenheter av Solnamodellen, där de som har försörjningsstöd ska komma ut i egen försörjning. Bland utlandsfödda är arbetslösheten i Sverige runt 20 procent, men vid det senaste årsskiftet var den bland våra utlandsfödda 8,7 procent vilket är lägst i Sverige, säger Pehr Granfalk.

– För ett år sedan inledde vi ett projekt för långtidsarbetslösa, de som passerat igenom alla åtgärder och ofta under lång tid haft försörjningsstöd. Där kom under testperioden 70 procent ut i egen försörjning.

Hagastaden är en tillväxthubb i Solna, Arenastaden en annan. Området runt Friends Arena har varit en magnet för stora företag. Här finns numera huvudkontoren för SEB, Apoteket, Vattenfall och Telia för att nämna några. I Solna finns också tre av de fyra största svenska byggföretagen och de två största dagligvarukedjorna, Ica och Coop.

I höst startar också bygget av en ny tunnelbanelinje ut till Arenastaden, Gula linjen från Odenplan. I princip hela kostnaden på 1,5 miljarder kronor täcks genom medfinansiering från de företag som drar nytta av linjen.

Pratar man med kommunalråd ute i landet skulle de förmodligen fnysa och säga att Solna är ett självspelande piano som dessutom har landets näst lägsta skattesats (29:20). Där de ute i landet i stället får kämpa för varje arbetstillfälle och där skattesatsen ligger på över 35 kronor.

Men Pehr Granfalk håller, kanske inte så överraskande, inte med.

– Det finns många som har ett liknande läge som oss, men befinner sig i en annan situation. Vi kan inte luta oss tillbaka.

Och som moderat i Stockholmsregionen har han en rätt given måltavla: det kommunala skatteutjämningssystemet.

– Stockholmskommunerna och landstinget bidrar i dag med en miljard till skatte­utjämningen. Med det förslag som utredaren kom med i höstas skulle vi på tio års sikt betala två miljarder till systemet. Men om alla mår dåligt så mår ingen bra så småningom. Det är en kortsiktig lösning att trycka tillbaka tillväxten.

Solna placerar sig högt i de flesta kategorier i Fokus Bäst att leva. Men riktigt dåligt i kategorin bostadsmarknaden, där höga huspriser slår igenom.

– I bostadsbyggandet ska vi snitta på 800 bostäder per år, och det är en lagom takt för oss. Vi har ännu inte märkt av någon avmattning på bostadsmarknaden som andra Stockholmskommuner.

– Men vi är Sveriges till ytan tredje minsta kommun, och har en mycket låg andel villor. De få som finns går sällan under 10 miljoner.

Första vågen av expansion kom tidigt i Solna. 1960 hade man passerat 50 000 invånare och expansionen fortsatte till 1968 då Solna började tappa invånare. Tappet fortsatte fram till 1984 då befolkningsökningen tog fart igen. 2005 hade man passerat 60 000, och 2012 passerat 70 000, och så förbi 80 000 invånare förra året.

På 90-talet fanns en debatt om Nord kontra Syd i Stockholmsregionen. Tillväxten och arbetsplatserna styrdes alltför mycket mot Nord och Arlandakorridoren, tyckte kommunerna söder om Stockholm som ville att Nord skulle dela med sig. Pehr Granfalk tycker inte han hör samma kritik i dag.

– Huddinge växer också starkt som en hubb söder om Stockholm. Med en vikande konjunktur kommer kanske tillväxten i Solna att klinga av, men en utflyttning som på 70-talet tror jag inte på.

Vi tar oss till taket på Solna stadshus, 16 våningar upp breder det expansiva norra Stockholm ut sig. Pehr Granfalk pekar ut var ett kommande stationsläge ska ligga för tunnelbanans Gula linje. Och så pratar han om planerna för Solnavägen intill, en i dag ganska hårt trafikerad tvåfilig väg från Solna Centrum, förbi Nya Karolinska, in mot Stockholm och Odenplan.

– Vi vill göra om Solnavägen till en stadsgata. Du ska kunna promenera på en livfull och trevlig gata ända in till City.

Och apropå Ingenting så är arbetet nu i gång med planerna för Solnas sydvästra port mot omvärlden. Det dystra betonghus som Arbetsmiljöverket flyttade ut från redan 2008 mellan Essingeleden och Solna-stadsdelen Västra skogen ska rivas för att ge plats åt ännu fler bostäder.

Pehr Granfalk pekar ut fler platser där det händer eller kommer att hända saker.

Men finns det något som saknas och inte finns i Solna?

– Ja, vill du bo på riktiga landet är Solna inte rätt kommun. Är du bonde och vill ha odlingsmark är du också fel ute. Liksom om du vill bo i en sovkommun, där det inte händer så mycket. Men annars finns nog det mesta här.