Rekordmånga söker högre utbildning – och konkurrensen om platserna skärps

Text: Lennart Frykskog

Bild: TT

Det här framgår av den rapport om antagning till högre utbildning som Universitets- och högskolerådet, UHR, har tagit fram. Pandemi och långkonjunktur bildar bakgrund. Arbetsmarknaden har kraftigt försämrats. Samtidigt har regeringen skjutit till medel till 2 600 nya utbildningsplatser i höst, vilket dock inte är i nivå med det ökade söktrycket.

– Förändringarna på arbetsmarknaden påverkar sökmönstret, säger Carina Hellgren, t f avdelningschef på UHR.

Hänger ihop med pandemin

Vårdyrkena sticker ut vid en summering. Över 20 000 har sökt in till utbildningar till att bli sjuksköterska (12 733) eller läkare (7 865), att jämföra med drygt 16 000 under fjolåret.

– Jag tror absolut att det hänger ihop med pandemin. Man ser tydligt vilka som är de viktiga när en sådan här kris inträffar. Många vill hjälpa till och ser att man genom sitt yrkesval kan göra något, säger Carina Hellgren.

I antal räknat är intresset för att bli lärare ännu större: 25 734, vilket är 2 procent upp jämfört med höstterminen i fjol. Den siffran är dock en underskattning, eftersom fjolårets statistik även omfattar en separat antagningsomgång för speciallärar- och specialpedagogutbildningar.

"Stora möjligheter till jobb

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, gläds över tillströmningen.

– Det är särskilt glädjande att det är just till våra bristyrken som många söker sig. En stor grupp kan ta sig igenom krisen med efterföljande konjunktur genom att studera till yrken där möjlighet till jobb efter studier är mycket stora.

– Det betyder också att vi som samhälle kan komma starkare ut krisen.

Reservarmén byggs på

Totalt har 451 696 personer sökt en eller flera utbildningar vid första urvalet i den nationella antagningsomgången, vilket är drygt 53 000 flera än i fjol (plus 13 procent). Det är framför allt intresset för högre studier – som utgör den absoluta merparten av platserna – som har ökat. Omkring 180 000 har antagits till sitt förstaval.

Antalet reserver har ökat stort. Cirka hälften av de sökande – 227 966 – står på reservplats. De som enbart är reservplacerade, och inte antogs till något av sina alternativ, utgör 96 679. I fjol var de enbart 69 105.

Samtidigt finns det fortfarande tomma utbildningsplatser på utbildningar och kurser att söka inför terminsstarten.

 

Förvirrad av siffror och datum? Hämta andan och häng med i faktarutorna.

VIKTIGA DATUM

9 juli. Sista datum för behöriga att anmäla sig till 111 kurser och 221 program.

15 juli. Nio universitet och högskolor öppnar upp ytterligare utbildningar höstterminen 2020 för sen anmälan.

17 juli. UHR publicerar den faktatäta rapporten som artikeln till stor del baseras på.

24 juli. Sista svarsdag för sökande som antagits i första urvalet.

30 juli. Andra urvalet. Reserverna får besked om de kommit in eller inte.

SEX STORA UTBILDNINGAR

Ökning av förstahandssökande jämfört med HT 2019

Sjuksköterska, + 28 procent

Läkare, + 26

Civilingenjör, +14

Högskoleingenjör, +9

Socionom, +7

Lärare, + 2 (Obs! Ej helt jämförbara siffror, se artikeln)