Ica-Mats får hård konkurrens av Ica

Text: Per Lindvall

Mats Andersson driver sin Ica Supermarket i bostadsområdet Slätta i Falun. Butiken går bra, men en ny Coopbutik vid infarten från Borlänge oroar. På andra sidan staden vid utfarten mot Gävle tronar Ica Maxi, som har lagt under sig halva bygdens dagligvarumarknad.

Anderssons butik etablerades under 1970-talet och var på sin tid den största dagligvarubutiken i Dalarna. Nu har den mera karaktären av en kvartersbutik för den omgivande stadsdelen.

Mats Andersson är en välkänd profil i området med ett stort engagemang inom idrottsrörelsen i Falun, som ledare och sponsor.

– Ica behöver bli bättre på att lyfta fram vårt lokala samhällsengagemang, vår sociala profil. Det kan gälla hur vi ger människor som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden en chans, hur mycket vi sponsrar det lokala föreningslivet och vad vi betyder för de lokala leverantörerna, säger han.

Mats Anderson har en lite speciell bakgrund för att vara Icahandlare. Han jobbade först inom kooperationen och sedan på koncernnivå inom Ica. Och det är inte vanligt att en tjänsteman hoppar direkt till att bli butiksägare.

– Jag tog över en butik med stora lönsamhetsproblem 2005.  Den var i praktiken utdömd och samtidigt skulle även Ica Maxi etablera sig i Falun. Det var ett stort risktagande, men med stöd av kunder och personal har vi lyckats få ordning på den.

Men när frågan om Coops planerade etablering kommer upp blir tonen en annan.

– Placeringen 600 meter från centrum kommer att göra det klart svårare för de kvarvarande butikerna inne i stan, säger Mats.

Samtidigt är han inte bitter utan inser att det är spelets regler. Etableringen av Ica Maxi på det gamla regementsområdet har bidragit till att slå undan lönsamheten för två andra Icabutiker, som tagits över av Ica Sverige AB.

– Ica ska inte och kan inte ta några hänsyn till befintliga butiker vid sina etableringar. Vi konkurrerar fullt ut, säger Mats Andersson.