Knapp ja, men annars nej tack

Text:

När Per Schlingmann ställde sig i talarstolen på moderatstämman förra helgen ville han göra en sak mycket tydlig: alla moderater måste ta ett personligt ansvar att förmå sina vänner att göra en insats för partiet i nästa års val.

– Gå över häcken till grannen! formulerade han det.

Kort och snärtigt, drömmen om att göra en Obama sammanfattad.

Den unika slagkraften i Barack Obamas valkampanj var förmågan att engagera människor som tidigare inte deltagit i politiska kampanjer. Men fungerar det i Sverige?

Den första svårigheten är avståndet mellan väljare och valda. Partiernas medlems­tal sjunker och politikerna ligger i botten på SOM-institutets mätningar om tilltro. Även andra undersökningar bekräftar bilden. Bara 38 procent av svenska folket hade under våren 2009 stort förtroende för svenska politiker, enligt Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier.

Och vem vill hjälpa någon man inte riktigt litar på?

Detta hindrar inte partierna. Sociala medier, politiska Tupperwarepartyn och dörrknackning ska skapa en valrörelse som inte bara engagerar politikerna. Moderaterna är nöjda med försöken från Europaparlamentsvalet och socialdemokraterna har en hel arsenal av experiment för att entusiasmera sympatisörer som inte är medlemmar.

Men det finns ytterligare svårigheter. En ny och unik mätning som Synovate har gjort visar konkret på problemen partierna möter.

Svenska folket vill inte delta i partiernas kampanjer.

Bara en knapp femtedel, 17 procent av de tillfrågade, kan tänka sig att utföra något frivilligarbete i en valrörelse, och ställer man frågan mer detaljerat är de ännu färre.

Åtta procent kan möjligen bjuda hem vänner till ett möte med en politiker, fyra procent är intresserade av att knacka dörr, tre procent kan delta i telemarketing.

Väljarnas vilja att visa upp och marknadsföra sin politiska uppfattning sträcker sig så långt som att bära en knapp på jackan. Det kan en tredjedel av de tillfrågade göra.

– Man ska inte tro att man har några stora möjligheter att göra en Obama-kampanj i Sverige. Folk är på tok för negativt inställda till nästan allt han gjorde. Vi kommer att få se partimedlemmar som driver Obama-kampanj, men väldigt få icke-medlemmar, säger Nicklas Källebring, analytiker på Synovate.

Partierna tolkar – inte så förvånande – mätningen i ljusare ordalag.

– Det är tufft att få folk att engagera sig, men det här visar att det finns stora möjligheter, säger socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan.
Och kollega Schlingmann fyller i:

– Tänk vilken valrörelse vi skulle få om var tredje person skulle bära en knapp, det skulle visa på ett oerhört engagemang.

Båda tror att potentialen finns i att få människor att tala för partiet på nätet. Tolv procent kan tänka sig att göra detta, enligt Synovate-mätningen. Det är en bra siffra, menar partisekreterarna.

Men forskningen om svenskarnas aktiviteter på nätet pekar på hindren.

– Vi är mer konsumenter än producenter på nätet och när vi väl är interaktiva handlar det mer om nöjen och umgänge än om nytta, säger Annika Bergström, medieforskare vid Göteborgs universitet.

En ytterligare vansklighet med de sociala medierna är att de kräver äkthet. De är inte skapade för att sända ett budskap utan för att föra ett samtal och först måste partierna övertyga väljarna om att de faktiskt vill lyssna.

Väljare som inte riktigt litar på politikerna.

Partier som i sin marknadsföring hävdar att de är något annat än de etablerade partierna – sverigedemokraterna och piratpartiet till exempel – har också haft det lättare att använda internet som plattform. Ändå tror socialdemokraterna och moderaterna att de kan lyckas.

På moderatstämman ville partisekreterare Schlingmann ingjuta hopp. Och i Synovate-mätningen vill han skönja möjligheter:

– Man ser en enorm potential som vi nu ska frigöra.

Undersökningen

FRÅGAN: Vad av följande, om något, gör du eller skulle kunna tänka dig att göra?

Undersökningen är gjord per post mellan april och juni i år.  1 406 personer i åldern 16–75 år har svarat.

Skänka pengar till ett politiskt parti.
Varken gör eller kan tänka mig att göra: 89%
Kan tänka mig att göra: 10%
Gör: 2%

Utföra frivilligarbete för ett parti i en ­kampanj/valrörelse.
Varken gör eller kan tänka mig att göra: 81%
Kan tänka mig att göra: 17%
Gör: 2%

Söka upp väljare i deras bostäder för att övertala dem att rösta på ett visst parti.
Varken gör eller kan tänka mig att göra: 94%
Kan tänka mig att göra: 4%
Gör: 2%

Aktivt hjälpa ett politiskt parti att sprida åsikter på gator och torg.
Varken gör eller kan tänka mig att göra: 89%
Kan tänka mig att göra: 9%
Gör: 1%

Aktivt hjälpa till att sprida politiskt budskap på nätet i syfte att hjälpa ett parti.
Varken gör eller kan tänka mig att göra: 87%
Kan tänka mig att göra: 12%
Gör: 1%

Bära ett märke/en knapp som visar dina politiska åsikter.
Varken gör eller kan tänka mig att göra: 67%
Kan tänka mig att göra: 29%
Gör: 3%

Bjuda hem vänner och bekanta för ett möte med en politiker.
Varken gör eller kan tänka mig att göra: 91%
Kan tänka mig att göra: 8%
Gör: 1%

Ringa upp väljare/medborgare för att påverka dem i en enskild fråga från din hem- eller mobiltelefon.
Varken gör eller kan tänka mig att göra: 97%
Kan tänka mig att göra: 3%
Gör: 0%