»Kommunerna ska inte agera bank åt staten«

Text:

Bild: Nina van den Brink

Du fick ju beröm från alla håll för Mottagandeutredningen, är ni inte oense om någonting?

– Jag har nog känt mig lite förvånad ända sedan i mars när jag la fram utredningen för att jag fått ett positivare mottagande av mottagandet än jag tänkt mig. Det viktigaste för mig är reaktionerna från kommunsektorn, att de tycker att jag lyssnat så mycket på dem. »Vi är inte så vana vid att staten lyssnar«, har de sagt.

Utredningen »Ett ordnat mottagande« är nu ute på remissrunda. Vilken fråga är mest kontroversiell?

– Att tidigarelägga bosättningslagen. Bosättningslagen i sig var kontroversiell när den kom för något år sedan. Samtidigt inser de flesta att vi behöver fördela ansvaret om Sverige ska kunna lösa problemen med segregation. Välfärdssystemet bygger ju på kommuner och landsting, inte på staten.

Vad krävs för att kommunerna ska förlåta staten för de här åren av akuta kriser i migrationshanteringen?

– Jag tror att de är ganska snara att förlåta om de bara ser att det blir bättre. Folk som jobbar i kommunerna drivs av att göra saker, inte av ha ett motsatsförhållande till staten.

Är det ersättningarna som har varit det stora konfliktområdet?

– Det är en jätteviktig del. Många inom kommunerna har uttryckt att de köper vilket förslag som helst bara det är finansierat. Nu föreslår jag en modell som mycket mer liknar hur vi brukar hantera ekonomiska förehavanden. Att vi gör som vi brukar med schablonmässiga ersättningar. Det blir lite mer gungor och karuseller, ingen millimeterrättvisa, men det går snabbare. Kommunerna ska inte behöva agera bank åt staten.

Du hävdar att vi inte har haft något system för mottagandet av migranter, utan att kommunerna har tvingats lösa situationer när de dyker upp. Hur ser ditt system ut?

– Det första mötet med Sverige ska ske på ett ankomstboende. Där ska ungefär hälften av fallen avgöras inom 30 dagar, och man ska tidigt arbeta med både etableringsstöd och återvändandeförberedelser. De som får uppehållstillstånd eller de som kräver längre utredning kommunplaceras i en jämnare fördelning över landet

Nu planeras ett särskilt snabbspår för att försvåra för migranter att välja eget boende, Ebo. Hur ska det gå till?

– Vi föreslår inte att man ska förbjuda Ebo, men vi erbjuder alternativ och inför samtidigt ett sanktionssystem för dem som väljer ett boende som hindrar dem från att vara med i etableringsförberedande insatser. De blir av med sin dagersättning. Det tycker jag är rimligt och det är avsett att vara en tydlig signal. Samhället hjälper till, men vi har också krav och förväntningar. Ebo kan också bara väljas i bostadsområden som blir godkända.