Lööf: »Vi kan inte vänta«

Text:

Bild: Foto: Claudio Bresciani/TT

Två veckor efter att överenskommelsen mellan S-MP och C och L slöts visar nu de två senare partierna att de kommer att ställa hårda krav på leverans.

Att överenskommelsen landar i 46 utredningar, kommissioner, beredningar eller myndighetsuppdrag om att utreda har redan kritiserat av krafter inom C och L för att det riskerar att dröja för länge innan några resultat uppnås. Å andra sidan har det gett regeringspartierna, och då främst S, en respit; inget dramatiskt behöver hända på en gång, allt ska utredas först.

Men otåligheten visade sig i dagens partiledardebatt i riksdagen. Det märktes kanske tydligast när Annie Lööf kritiserade regeringen för senfärdighet i den pågående hamnkonflikten.

– Det här är en oproportionerlig och skadlig konflikt, sa Annie Lööf.

Statliga åtgärder för att gripa in i den långa konflikt som pågått mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivarna ledde till att frågan utreddes och ett förslag kom i våras.

Men jämsides med utredandet fortsatte förhandlingarna mellan parterna på arbetsmarknaden. Där tog man fram ett förslag som går ut på att arbetstagare inte längre ska få vidta stridsåtgärder mot arbetsgivare som redan är bundna av kollektivavtal om inte syftet med stridsåtgärden är att uppnå ett kollektivavtal som medför fredsplikt.

Tuffare regler – men inte så hårda som utredningen ville och en lösning som byggdes på »svenska modellen« med förhandlingar mellan parterna.

Stefan Löfven höll med Annie Lööf om att det krävs en lösning men att »frågan måste beredas« innan den kan passera riksdagen. Ett lagförslag är nu ute på remiss, och nya reglerna ska enligt remissen införas tidigast från nästa år.

Här finns en motsvarighet i Lövpaktens besked om att turordningsreglerna i las ska ses över, framdrivet av C och L. Också denna fråga ska utredas, men med samma reservutgång: att partnerna dessförinnan kan enas vid förhandlingsbordet. Och att det då blir en avtalslösning som genomförs.

Annie Lööfs budskap i dag var: Vi kan inte vänta. Ett meddelande till Löfven om att regeringen måste upp till bevis tidigt, trots utredande och beredande. Just nu gällde det hamnkonflikten, nästa gång handlar det om någon av de 73 punkterna i avtalet. Hon efterlyste i dagens debatt också de ”liberala reformer” som överenskommelsen innehåller om bostadspolitiken.

Ett annat exempel som också kom upp under partiledardebatten var Arbetsförmedlingen framtid.

Det skedde samma dag som Arbetsförmedlingen varslade 4 500 anställda. Argumentet för den stora nedskärningen är att riksdagen antog M-KD-budgeten i december, som ger Arbetsförmedlingen kraftigt minskade anslag. Men i bakgrunden finns också Lövpaktens överenskommelse och den stora förändringen av förmedlingens uppdrag. Den ska sköta tillsynen, privata utförare ska sköta arbetsförmedlandet.

– Januariavtalet innebär stora förändringar för Arbetsförmedlingens uppdrag. Det blir smalare och mer fokuserat, förklarade Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i Dagens Nyheter.

De 73 punkterna kommer att spöka i svensk politik de kommande tre och ett halvt åren. För C och L handlar grundproblemet om att leva upp till överenskommelsen, men samtidigt leva upp till sina löften om att fortsätta i opposition.

För Stefan Löfven och S handlar det om att ta debatten och kritiken från allt fler interna partikritiker som menar att 73 punktsavtalet går för långt åt höger. Och att samtidigt hålla samman Lövpakten, där två partier kommer att ge uttryck för att »Vi kan inte vänta«.

För de 4 500 anställda på Arbetsförmedlingen som varslas blir det också en oviss väntan. Och det obligatoriska rådet i sådana lägen: »Du får anmäla dig som sökande på Arbetsförmedlingen« kan i dag kännas mer ihåligt än någonsin.