Makten mer rörlig än någonsin

Text:

Vilken skillnad gör inte ett år? 365 små dagar som ibland betyder allt.

För ett år sedan hade en ny riksdag valts och ny regering bildats. Sverigedemokraterna hade inte gjort sitt budgetutspel. Inget nyval hade utannonserats, ingen decemberöverrenskommelse slutits och övergivits. Inga nya partiledare för moderater och kristdemokrater utsetts.

I näringslivet levde fortfarande Peter Wallenberg Senior och det fanns fortfarande någonting som hette Handelsbankssfären. Spekulanterna på bostadsmarknaden förberedde sig för ett amorteringskrav. Flyktingmottagandet låg på 5.000–10.000 i månaden, inte i veckan.

Det var då det.

De enorma förändringarna på allra högsta nivå under de senaste tolv månaderna har skapat en extremt rörlig situation när det gäller makten över kungariket. Ett läge som gör årets lista över Sveriges 100 mäktigaste till mer av ögonblicksbild än kanske någon gång förut.

De som hade inflytande för någon månad sedan, som när statsbudgeten lades, har redan fått den makten decimerad. Statsråd, flera redan staffagefigurer vid tillträdet, berövas genomförandekraft för varje dag som går. Några få stiger, axlar ansvaret.

Ett parti som vänsterpartiet, som länge såg ut som den stora vinnaren i svensk politik, har stigit ut och lämnat värmen i Rosenbads förhandlingsrum. Med vederbörligt inflytandetapp som konsekvens.

På börsen skyfflar Handelsbanken och SCA aktieposter fram och tillbaka i något som ser ut som teknikaliteter, men som ritar om inflytande över en mängd industriföretag på ett sätt som vi ännu inte kan överblicka. Hur de tre Wallenbergarna i femte generationen fördelar sig efter patriarkens död i januari är fortfarande oskrivet. Och är det en sjätte generation på väg?

34 namn på makthavarlisan i år är nya. 34 är kvinnor, precis som i fjol. Om makten i Sverige är rörlig vad gäller person, är den lika stabil som vanligt när det gäller kön och bakgrund. Med ett undantag. I år är makthavarna yngre än någonsin.

Fokus makthavarlista är – vilket vi upprepar varje år – inte en bild av världen som vi tycker att den borde se ut, utan som vi ser att den faktiskt ser ut. Alla som tycker att makten på något sätt är ojämnt fördelad borde med denna lista få ett utmärkt verktyg för förändring.

Men större förändringar kanske är på väg. Det går som sagt snabbt.

Det här är listan just nu. Frågan är hur den ser ut om en månad.