»Många tyckte jag gjorde rätt«

Text: Leif Holmkvist

Bild: Scanpix

Söndag den 16 augusti jobbar [[Marianne Samuelsson]] sin sista dag i residenset i Visby. Bakgrunden till att en anställd smygbandade samtalet där hon påstås vilja särbehandla öns störste privata arbetsgivare Max Hansson på Payex säger hon är att hon arbetat med regionutveckling.

- Länsstyrelsen har inga tjänstemän som arbetar med regionutveckling, säger Marianne Samuelsson. Därför har jag själv försökt samverka med kommunen och företagen i de frågorna. Annars blir Länsstyrelsen bara en tillsynsmyndighet som kommer med pekpinnar.

När mediestormen bröt ut i slutet av juli gjorde Marianne Samuelsson osannolikt många fel i sin mediehantering. Ansvarig för krishanteringen är Länsstyrelsens informatör Lars Bäckman, som säger att »landshövdingen inte var mottaglig för råd, utan handlade i ren panik«. Men det är inte Marianne Samuelssons minnesbild:

- Lars trodde att det skulle blåsa över. Och personalen som hanterat det aktuella ärendet hade semester. Med en mediestrateg hade det kunnat göras annorlunda. Nu blev mina telefoner belamrade och man jagade både mina barn och barnbarn. Och klarar man inte av att göra »pudeln« i tid får man stå sitt kast.

Landshövdingens förklaringar upplevdes som att hon försökte smita och skylla ifrån sig på medarbetare. Stämningen på Länsstyrelsen var inte den bästa.

- Jag har en medarbetare som jag haft mina duster med. Men länsrådet Anders Granat är tillsatt av regeringen för att sköta det inre operativa arbetet. Vi har haft en del dispyter om ansvarsområden. Vi har en stark miljöenhet som kanske blir irriterade om jag påpekar att ön har 80 mil kuststräcka, men att vi inte kan leva enbart av att gå på stränderna. Och om Björn Ulvaeus vill bygga 75 meter från kusten hindrar det ingen från att gå längs stranden.

- Men själva mötet där jag smygbandades kommer jag inte ens ihåg. Jag sade nej till att polisanmäla Max Hansson och åklagare har sedan konstaterat att det inte fanns grund för anmälan. Den omstridda tennisbanan byggdes lagligt på den tiden det bara var 200 meters strandskydd och Lillemor Arvidsson (Samuelssons företrädare på posten) var där och tittade på den. Jag hade aldrig varit där, eftersom Max och jag inte haft så bra relation.

Vid mötet kände Marianne Samuelsson sig pressad av den växande arbetslösheten på Gotland och försvarade öns företagare på ett sätt som retade tjänstemännen:

- Vid mötet i vintras var krisen som djupast och jag hade just utsetts till varselsamordnare. Därför provocerade jag kanske vissa om behovet av företagare. Sedan kan man undra varför man sparar ett band i fyra månader? Jag vet ju hur lätt det är att få medierna i rullning under nyhetstorkan i juli.

Marianne Samuelsson ville sitta kvar och anser att hon gjort sitt bästa till gagn för Gotland:

- Vi hade inte haft Riksantikvarieämbetet eller de andra ersättningsjobben utan mina kontakter. Vi slapp 30-procentiga höjningar av biljettpriserna till fastlandet när oljan var som dyrast. Och vi har fått elkabeln till stomnätet på fastlandet. Jag har haft ambitionen att utveckla Gotland och vet vad jag åstadkommit.

- Det känns trist att behöva gå, för jag tycker att jag följt reglerna för hur en landshövding ska arbeta. Och många tyckte att jag gjorde rätt som försökte styra i ett system med ett starkt växande tjänstemannastyre.

Nu placeras Marianne Samuelsson som generaldirektör i finansdepartementet:

- Jag vet ännu inte vilka arbetsuppgifter jag får. Men det skulle vara intressant att arbeta med Östersjöfrågorna. Jag tycker inte att Gotlands kommun engagerat sig tillräckligt och det finns en enorm potential i handel och turism mellan länderna kring Östersjön.