Miljarder till nytt Jas-plan

Text: Leif Holmkvist

Bild: scanpix

Sveriges 100 Jasplan har en teknisk livslängd till minst 2030. Men ÖB:s experter hävdar att den operationella livslängden tar slut redan 2020. Då anses de omoderna och oförmögna att klara det motstånd som hotar. Därför börjar Saabs och ÖB:s lobbykampanj för nya Jasplan redan i vinter.

ÖB har tillsatt en intern luftförsvarsberedning som leds av flottiljamiral Odd Werin. Den uppges ha landat i förslaget 70 nya Jasplan, men ÖB har ännu inte fattat beslut.

– Det är de indikationer jag får, säger folkpartiets försvarsexpert Allan Widman som förra veckan i Svenska Dagbladet pläderade för en svenskbyggd motor i planen.

Den 1 mars ska ÖB lämna budgetunderlag för 2012 och väntas då begära pengar till utveckling av nya plan. Hösten 2012 måste en ny försvarsberedning utses inför det försvarsbeslut som ska tas hösten 2013 och gälla från 2014. Sedan måste nya Super-Jas börja byggas för att fasas in i Flygvapnet.

Försvarsmakten bekräftar att en utredning av framtida luftförsvar på går, men vill inte kommentera uppgifterna ytterligare.

Enligt Fokus källor bedöms utvecklings­kostnaden bli tio miljarder kronor. 70 plan är det framtida behov som förra försvarsberedningen skissade på. Styck­priset uppges landa på en halv miljard och ­totalsumman på 45 miljarder. Det ska läggas till kostnaden för dagens Jasprojekt som fram till 2020 kostar 125 miljarder.

Det pågår en dragkamp mellan regering och riksdag om vem som ska få beställa nya vapen. I princip ska nya projekt underställas riksdagen. Men stridsflygplan är undantagna och regeringen kan beställa tio nya plan redan nästa år om någon nation köper planet.

Mycket pekar på att ÖB får bygga nya Jas även om ingen annan köper:

– Jag tror att det finns brett stöd för en nationellt baserad flygindustri, säger Allan Widman. Och jag tror på politisk enighet om frågan ställs på sin spets.

Försvarsutskottets nye ordförande Håkan Juholt:

– Det är en skyldighet att söka breda lösningar när vi talar om ett system som ska finnas i flera årtionden, kostar stora belopp och är centralt för vår försvars­förmåga. Men Gripenfrågan löper i tre spår: om fler länder köper, hur försvarets framtida operationella behov ser ut och vad det skulle kosta att vidmakthålla och utveckla systemet. Vi har försökt få klarhet i ekonomin, men kan inte få det i dag.

I tisdags köpte Thailand sex Jasplan för 2,2 miljarder kronor utöver de sex som köptes 2008, då de tecknade en option på veckans affär. Inom tre veckor väntas Brasilien bestämma sig för om man ska köpa 36 plan. Men de plan Thailand köper är inte samma plan som Saab offererat Brasilien och senare hoppas få sälja till Indien. Förenklat finns tre generationer Jas:

A/B (B står för tvåsitsig version) var den första generationen som redan pensionerats. Ett hundratal byggdes på 1990-talet, varav minst 60 i onödan för att placeras i malpåse i väntan på skrotning. Ett 30-tal har moderniserats till en kostnad av fyra miljarder kronor åt Flygvapnet.

C/D är dagens Jas, uppgraderad till Natostandard. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha 100 plan. Tjeckien och Ungern leasar vardera 14 och leveransen av Sydafrikas 26 plan avslutas om något år. Det är denna version Thailand köpt.

E/F är nästa generation som erbjuds Brasilien och som ÖB vill att Sverige skaffar. Stridsflygplan moderniseras fortlöpande med bättre datorer och ny programvara. Men E/F är i praktiken ett helt nytt plan: ny motor, ny radar, ny elektronik och flyttade landningsställ för ökad lastförmåga.

Fakta | Jas – en dyr affär

1982 Riksdagen beställer 30 Jas 39 Gripen, med option på ytterligare 110 plan.

1988 Första flygningen med Jas i december. Den 2 februari 1989 kraschar planet.

1991 Regeringen beställer ytterligare 110 plan. Fördyringar på 10 miljarder kronor.

1993 Den 8 augusti kraschar Flygvapnets första Jas-plan på Långholmen.

1997 Svenska staten beställer ytterligare 64 plan.

1999 Sydafrika köper 28 Jas för 13 miljarder kronor.

2008 Slutleverans av Jas. 204 plan har kostat drygt 100 miljarder kronor. Riksdagen beslutar att bara 100 ska användas och rustas upp för fyra miljarder.

2010 ÖB tillsätter en intern luftförsvarsberedning, som väntas förorda en version E/F av Jas 39 Gripen.