Nätet dras åt kring Saab

Text: Leif Holmkvist

En tidig majdag 1997 rullar en skåpbil från serviceföretaget Caxtons fram till vapentillverkaren BAE:s huvudkontor i Farnborough fem mil söder om London, orten där Tony Blair just firat en jordskredsseger i valet.

Under överinseende av BAE:s administrative chef Ron Hegdes fylls skåpbilen med kassaskåp och arkivlådor. Bilen körs direkt till Genève i Schweiz.

Lasten är sprängstoff för BAE: kassaskåpen är fyllda av hemliga handlingar från en rad exportaffärer. Tony Blair hade lovat att ratificera OECD:s konvention mot korruption. Därför flyttas de farliga handlingarna utom räckhåll för brittisk polis. Sedan dess har hemliga agentavtal lagrats i Schweiz. Här börjar det brännas för svenska Saab.

Enligt den brittiska tidningen The Guardian, som avslöjat BAE:s hemliga affärer, finns de papper BAE och Gripen International (som ägs av BAE och Saab gemensamt) i dag inte vill kännas vid på 48 Route de Acacias i Genève. Där hyr Novelmight Ltd säkra utrymmen i ett välbevakat kontorshus. Företaget registrerades 1996 i Storbritannien med BAE som ägare och filial i Schweiz, men flaggades 1999 ut till Brittiska Jungfruöarna.

Den brittiska ekobrottsmyndigheten granskar sedan två år BAE. Myndigheten misstänker att BAE via bolag i skatteparadis har slussat mutor via agenter till beslutfattare vid vapenaffärer i bland annat Sydafrika, Saudiarabien, Chile och Tjeckien. Saab löper nu stor risk att dras djupare in i mututredningen. Redan 1995 tecknade BAE och Saab ett samarbetsavtal om att exportera Jas. 1998 köpte BAE 35 procent av Saab AB vid börsintroduktionen. 2002 bildades det 50/50-ägda dotterbolaget Gripen International för att sälja Jas Gripen.

1997 inleddes ansträngningarna att sälja flygplanet till Tjeckien. Den tjeckiska regeringen beslöt i december 2001 att köpa 24 Gripen. Affären värderades till 20 miljarder kronor.

Fokus kan nu avslöja hur den tjeckiske vapenhandlaren Richard Hava förhandlade fram ett hemligt avtal om att företräda Gripen i Tjeckien. Avtalet skulle ge minst 400 miljoner kronor till hans privata företag Gabstar i Panama om affären gick i lås. Fokus har fått tillgång till en dokumentlogg från BAE som visar hur kommunikationen såg ut. Ett utdrag finns att läsa på www.fokus.se.

I dag finns loggen i det tjeckiska rättssystemet. Den beskriver hur Gripens kampanjledning kontaktar vapenhandlaren via hans advokat och hur hemliga avtal förbereds för att senare undertecknas och gömmas på ett advokatkontor i Schweiz.

Richard Hava var officiellt anlitad agent för Gripen genom det tjeckiska vapenföretaget Omnipol, där BAE också köpte in sig. Men avtalet som beskrivs nedan är hemligt och tecknas med Havas företag Gabstar i Panama. De 400 miljoner kronorna kan misstänkas ha varit avsedda för mutor.

Strax före den kritiska omröstningen i det tjeckiska parlamentet betalade företaget Red Diamond på Brittiska Jungfruöarna, som The Guardian knutit till BAE, ut en miljon euro till Gabstar. Pengarna gick från Lloyds bank i London till Gabstars konto i Credit Lyonnais i Genève. Enligt Fokus källor var det bara en av flera utbetalningar. Alla de här agentkostnaderna delade Saab med BAE.

Men det tjeckiska parlamentet röstade med knapp majoritet ner affären våren 2002. Ett år senare beslöt Tjeckien i stället att hyra 14 av svenska försvarets Jasplan via Försvarsmaterielverket. Det var en affär mellan två regeringar där inga agenter skulle få förekomma. Men enligt SVT:s »Uppdrag granskning« förkom även här agentavtal på 81 miljoner kronor.

BAE:s agenter hade i regel två kontrakt:
l Ett öppet redovisat avtal som förvarades i Farnborough och gav normal konsultersättning. Betalningarna gjordes med normala och lätt spårade bankaffärer.
l Ett hemligt avtal med större summor avsett för smörjning av beslutsfattare och extra ersättning till agenter. Papperet förvarades i Schweiz där betalningarna gjordes via off-shore-bolag till agentens privata bolag i skatteparadis.

För en månad sedan bekräftade den schweiziska riksåklagaren att myndigheten biträder en rättshjälpsansökan från brittiska ekobrottsmyndigheten med bäring på BAE och Gripenaffären i Tjeckien. I Sverige har överåklagare Christer van der Kwast inlett en förundersökning om misstänkt mutbrott i samband med Tjeckienaffären.
Folksams chef för ägarfrågor, Carina Lundberg, har krävt att Saab skulle lägga korten på bordet vid gårdagens stämma. Saab har svarat med att skicka ut sin policy för användning av rådgivare till aktieägarna. Där framgår att Gripen International kan begära att BAE utser agenter och då gäller BAE:s policy. I sitt stämmotal fredagen 13 april förnekar Saabs vd Åke Svensson att företaget gjort något olagligt.

– Vi uppfattar inte att vi gjort något fel, säger Saabs presschef Peter Larsson. Men eftersom en undersökning pågår avböjer vi att kommentera detaljfrågor. I Tjeckien var det BAE som svarade för marknadsföringen.