Ny chans att få barn senare

Text: Nina Brevinge

Bild: scanpix

Hösten 2009 åkte laboratoriepersonalen från Göteborgs Kvinnoklinik till Europas största IVF-klinik i Valencia, Spanien. Där fick de lära sig att plocka ut ägg från kvinnors äggstockar som sedan snabbt fryses ner till 196 minusgrader i specialbyggda tankar med flytande kväve. Med hjälp av den här nya frysmetoden, så kallad vitrifiering, överlever över 95 procent av äggen. Och chansen att bli gravid med hjälp av de frysta äggen är lika stor som när man använder färska ägg.

Att frysa sina ägg ger kvinnor möjligheten att välja när i livet de ska skaffa barn. Kvinnors fertilitet sjunker efter 25 års ålder och drastiskt efter 35 år. De kvinnor som är mitt uppe i sin karriär eller inte har träffat den rätte, kan då frysa in sina ägg och därmed skjuta upp sitt barnafödande. Äggen bibehåller på så vis samma kvalitet som vid nedfrysningstillfället.

Ulf Zackrisson är läkare och delägare i Göteborgs Kvinnoklinik som är först i Sverige med att erbjuda kvinnor vad som kallas »social freezing«. Han menar att det är viktigt att social freezing endast ses som ett komplement till dagens teknik.

– Man måste vara medveten om att man endast bevarar sin äggreserv. Det kan ju hända andra saker, man kan få sjukdomar eller knutor på livmodern vilket försvårar en graviditet. Att frysa in sina ägg är ingen garanti.

Att kvinnor har fryst in ägg för att användas senare i livet är inget nytt påfund. Sedan 1980-talet har man fryst befruktade ägg, embryon, med goda graviditetsresultat. Att frysa obefruktade ägg visade sig betydligt svårare och fram till 4–5 år sedan var endast ett 100-tal barn födda efter den tidigare metoden att frysa ägg. Den nya tekniken, vitrifiering, har visat sig ge mycket bättre resultat och enligt Ulf Zackrisson finns en stor efterfrågan hos kvinnor.

– Jag skulle bli förvånad om detta inte är något utbrett om tio år. Det skulle vara märkligt att inte använda sig av metoden när den finns, säger Ulf Zackrisson.
Göteborgs Kvinnoklinik räknar med att börja frysa ner ägg i höst och ett tjugotal kvinnor står redan i kö. En av dessa kvinnor är Karin.

– Jag har haft ett roligt jobb och inte träffat någon man jag vill ha barn tillsammans med. Jag har levt på och plötsligt en dag var jag 40. Män kan få barn nästan hela livet ut men kvinnor tvingas ta ställning, säger hon.

Karin tycker att man ska se social freezing som en extra möjlighet. Om man har råd det vill säga, 26 900 kronor kostar det att frysa in sina ägg. Sedan tillkommer en kostnad för varje år äggen bevaras i frysen samt en kostnad för provrörsbefruktningen när äggen ska plockas ut och kvinnan önskar att bli gravid.

– Men det är nog inget man ska förlita sig på, då blir man nog bara ledsen och besviken, säger hon.

Eftersom social freezing är så pass nytt har Socialstyrelsen ännu inte tagit fram några riktlinjer för hur gammal kvinnan och hennes partner får vara vid äggfrys ningen eller hur länge de får bevaras i frysen. Teoretiskt sett kan man bevara äggen i frysen hur länge som helst, det finns ingen bortre gräns.

– Jag anser det rimligt att sätta samma gräns som vid vanlig provrörsbefruktning, det vill säga att kvinnan kan frysa in sina ägg fram till hon är 42–43 år och därefter kan äggen bevaras i frysen i max fem år, säger Ulf Zackrisson.

I Socialstyrelsens riktlinjer för provrörsbefruktning framgår att mannen får vara upp till 55 år gammal eftersom hans fertilitet inte sjunker lika drastiskt som kvinnans. Genom att frysa kvinnans ägg kan man säga att man skjuter upp kvinnans fertilitet. Är det då rättvist att mannen får vara 55 år men kvinnan bara 42 år?

– Min personliga åsikt är att det är rimligt att en frisk kvinna ska få skaffa barn och att barnet har rätt till två friska föräldrar fram till vuxen ålder. Att kvinnor inte får vara äldre än 42 år medan mannen får vara 55 år gammal, tyder på att det finns en obalans. Men att vi är först ut med att erbjuda tekniken betyder inte att det är vi som sätter reglerna. Det är viktigt att dessa gemensamt diskuteras fram, säger Ulf Zackrisson.

Ann Thurin Kjellberg är överläkare i gynekologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hon tycker också att en noggrann diskussion är viktig och menar att det finns andra viktiga etiska aspekter att ta hänsyn till gällande social freezing.

Hon tycker inte att det är en god idé att frysa in en 40-årig kvinnas ägg. De äggen är av sämre kvalitet och har i högre grad kromosomfel. För ett bra resultat krävs att kvinnan är i 25-årsåldern.

– Då får vi unga tjejer som fryser in sina ägg trots att de är fullkomligt friska och normala.

Ann Thurin Kjellberg menar samtidigt att detta kan leda till en psykisk och social press. De kvinnor som fyllt 30 och inte fryst in sina ägg får skylla sig själva.

Hon ser även en medicinsk risk för kvinnan om man skjuter på barnafödandet genom att frysa sina ägg. För även om dessa ägg är av bra kvalitet, åldras fortfarande kvinnan som ska bära och föda barnet.

– Det är jättefarligt och påfrestande för kroppen att vara gravid, särskilt om man är 50 år. Så kanske biologin tänkt ut det bästa för oss trots allt, säger hon.

Politisk debatt om barnlösa

»För att råda bot på den särbehandling ofrivilligt barnlösa ensamstående kvinnor utsätts för i dag måste de också ges möjlighet att insemineras inom ramen för svensk hälso- och sjukvård« Så står det i den motion från s om insemination av ensamstående som behandlades i riksdagen i onsdags.