ÖB anmäld för förtal

Text: Leif Holmkvist

Bild: Scanpix

Den 20 september damp ett tre sidor långt maskinskrivet brev ner på överbefälhavare Håkan Syréns skrivbord. Det innehöll grova sexistiska beskyllningar mot tidningen Värnpliktsnytts nuvarande chefredaktör Ulrika Häggroth och företrädaren Jenny Harlin. Det anonyma brevet innehöll också anklagelser om ekonomiska brott.

ÖB skickade en vecka senare brevet vidare till Försvarsmaktens generaldirektör Marie Hafström, internrevisionerna och personalavdelningen. De kunde läsa:

»Harlin/Häggroth lär ut att man som kvinna kan och skall ’vampa’ sig fram bland officerare och civila på försvarets högkvarter HKV. Ett ’trick’ vid HKV-kontakter är att knäppa upp blusen, använda kortaste kjolen och verka allmänt näpet oskyldig om något skulle läggas dem till last. Det går alltid hem!«

»Det ryktas vidare om att Harlin vampade till sig tjänsten som chefredaktör på Värnpliktsnytt framför näsan på en långt skickligare manlig slutkandidat.«

»Det råder en hysteriskt sexistisk stämning på Värnpliktsnytt. Man ältar och skriver ofta om sex och porr. Det cirkulerar uppgifter om att det sänds mejl på Värnpliktsnytt mellan ledningen och de värnpliktiga med graderingar på hur namngivna officerare och civila tros vara i sängen, hur länge vissa generaler orkar hålla på att älska, betyg på olika sexprestationer etc.«

I brevet staplas anklagelser mot de båda chefredaktörerna, som bland annat beskylls för att ha gjort en shoppingresa till London för skattemedel och för att ha myglat in en kvinnlig värnpliktig på reservofficersutbildning. Harlin och Häggroth anses »vrida på sanningen för att sätta dit oskyldiga officerare och civila.«

Skribentens slutsats är att tidningen Värnpliktsnytt bör lägga ner:

»Häggroth skapar en skräptidning som vi värnpliktiga inte vill ställa upp på. Värnpliktiga ställer inte längre upp på olagligheter, dumheter och personförföljelser. Därför måste HKV:s internrevision granska hela verksamheten vid Värnpliktsnytt och tillsammans med ÖB och försvarsdepartementet ifrågasätta tidningens nuvarande berättigande.«

Av tjänsteanteckningarna på den anonyma skrivelsen som inkom till ÖB den 20 september framgår att ÖB spridit brevet till ett antal personer på Högkvarteret. ÖB har också inlett en utredning om tidningen baserad på det anonyma brevet.

Genom att sprida brevet har Håkan Syrén, enligt Häggroth, själv gjort sig skyldig till grovt förtal.

– Vi angrips som kvinnor i ett brev som osar kvinnoförtryck och mobbning. Jag är oerhört besviken på att ÖB, som är så stolt över att ha gått en årslång utbildning i jämställdhet, sprider uppgifterna i högkvarteret, säger Ulrika Häggroth.

– Vi är öppna för kontroll och har alla kostnader dokumenterade. Vi ska grans­kas och ifrågasättas och jag tar ödmjukt till mig all öppen kritik.

Ulrika Häggroth tvivlar starkt på att brevet skrivits av en av hennes tio värnpliktiga journalister:

– Nej, det tror jag inte. Jag känner igen anklagelserna från en person i Högkvarteret som vi tidigare granskat. Men jag vill inte förtala någon. Jag ser det som ett försök att lägga ner tidningen eftersom vi kritiskt granskar Försvarsmakten.

ÖB Håkan Syrén har inte haft möjlighet att kommentera anmälningen om förtal, men hans sekreterare meddelar att brevet lämnats till Försvarsmaktens personal­direktör Lars Norrström för utredning.

– Jag tycker egentligen inte om att agera på ett anonymt brev, säger Lars Norrström. Nej, jag tänker inte rota efter vem som skrivit det. Men jag måste ju utreda om det finns arbetsmiljöproblem på Värnpliktsnytt. Jag ska börja med att tala med de berörda cheferna.

Fotnot: Även skribenten Leif Holmkvist berörs perifert i det anonyma brevet: »Det har nyligen lånats in en journalist, Leif Holmkvist, som har samma eller än värre beteende«, skriver den anonyme anmälaren.

Fakta: Värnpliktsnytt

Tidningen värnpliktsnytt kommer ut med tolv nummer per år i 11 000 exemplar. Uppdraget är att granska Försvarsmakten och främja att de värnpliktigasutbildningsförhållanden utförs fristående från högkvarterets informationsavdelning. Yidningens oberoende garanteras av regeringen i en förordning.