Omodernt parti?

Text:

Bild: Claudio Bresciani/scanpix

Om jag hade gått
dit jag inte gick
hade jag stått
där jag inte står.

Exakt så lyder essensen av alla de analyser av valresultatet som i dagarna arbetas fram vid universitet, tankesmedjor och opinionsinstitut runt om i landet. Enligt en av dem, en undersökning från Synovate, har socialdemokraternas historiska valnederlag tre huvudsakliga förklaringar. Den första handlar om vilken grupp i samhället som partiet valde att lyfta fram: bidragstagarna.

Bland blockbytarna, som röstade på socialdemokraterna i förra valet, tycker nio av tio att socialdemokraterna bryr sig mer om bidragstagare än om dem som arbetar och betalar skatt. Det handlar inte främst om var partiet står ideologiskt utan om var partiet lade tonvikten i debatten, vad de kommunicerade till väljarna.

– Traditionellt har socialdemokraterna värnat om båda grupperna, nu framstod de helt klart som bidragskramare, säger Nicklas Källebring, analytiker på Synovate.

I den klyfta som vidgades mellan de som arbetar och de som inte arbetar i och med den nya socialförsäkringspolitiken och förändringarna i a-kassan var socialdemokraternas strategi att ställa sig på de arbetslösas sida. I hopp om att väcka solidaritet. Men så blev uppenbarligen inte fallet. Stora väljargrupper hade snarare svårt att identifiera sig med den socialdemokratiska linjen.

En andra viktig anledning till att s-väljare från 2006 valde att rösta blått i detta val var Mona Sahlin själv. Av dem som bytte block uppgav var tredje väljare att de hade lagt sin röst på socialdemokraterna om hon inte varit partiledare. Ytterligare drygt fyrtio procent säger att de kanske

hade röstat på socialdemokraterna om det inte vore för Sahlin. Det ger sammanlagt att sju av tio väljare som lämnade socialdemokraterna för alliansen hade kunnat tänka sig att stanna kvar om partiet haft en annan ledare.

Även bland dem som lämnade socialdemokraterna för att gå till miljöpartiet eller vänsterpartiet svarade nästan fjorton procent att de hade röstat på socialdemokraterna om det inte vore för Mona Sahlin.

Men inte bara partiledaren blev ett sänke. Den tredje orsaken till valförlusten blev samarbetet med vänsterpartiet. Mer än hälften av dem som bytte socialdemokraterna mot en röst på de borgerliga hade kunnat tänka sig att förbli socialdemokraterna trogna om det inte vore för samarbetet med vänsterpartiet.

Det här tre frågorna, och en rad andra, ligger nu på bordet hos socialdemokraternas akut tillsatta kriskommission. Utmaningen för partiet blir att formulera en politik som är tillräckligt attraktiv för en lättrörlig medelklass och ändå inte demobiliserar de trogna väljarna, förklarar Nicklas Källebring.

Kanske är det partistrukturerna som sådana som måste förändras, funderar han.

– De partier vi har i dag är delvis en produkt av industrisamhället. Det är inte säkert att ett kunskaps- och tjänstesamhälle kan ha kvar samma politiska indelning, säger han.

Om det i praktiken är partiledare [[Mona Sahlin]], hennes närmaste krets eller framtida samarbeten som behöver förändras kommer hur som helst vara det hetaste diskussionsämnet under en lång tid framöver även utanför de slutna rummen. För om de »gått dit de inte gick...«.

Fakta | Blockbytarnas anledningar att fly socialdemokraterna

1. »Socialdemokraterna bryr sig mer om bidragstagare än om dem som arbetar och betalar skatt.«
Instämmer helt och hållet: 31,8 %
Instämmer delvis: 59,3 %
Instämmer inte särskilt: 2,1 %
Instämmer inte alls: 4,9 %
Osäker: 1,9 %

2. »Socialdemokraterna hade fått min röst om man inte hade haft Mona Sahlin som partiledare.«
Instämmer helt och hållet: 29,5 %
Instämmer delvis: 41,1 %
Instämmer inte särskilt: 6,7 %
Instämmer inte alls: 22,8 %
Osäker: 0 %

3. »Jag hade kunnat tänka mig att rösta på socialdemokraterna om det inte varit för samarbetet med vänsterpartiet.«
Instämmer helt och hållet: 29,4 %
Instämmer delvis: 33,8 %
Instämmer inte särskilt: 6,6 %
Instämmer inte alls: 29,4 %
Osäker: 8 %

Fotnot: Siffrorna gäller de väljare som röstade på socialdemokraterna 2006 och som 2010 röstade på alliansregeringen. Drygt 1200 väljare tillfrågades. Källa: Synovate.