Överordspolitik

Text:

Man kan slå upp »avsky« i Akademiens ordbok: »Känsla af ytterlig motvilja o. afsmak (för ngn l. ngt), så att man liksom skyr (därför); vedervilja, vämjelse, stark aversion.«

För »avskyvärd« hänvisar ordboken till Louis De Geer, som skriver i sina »Minnen« från 1892 om hur han som skolpojke »tvingades att dricka varmt »äggöl«, som vi funno öfver all beskrifning afskyvärdt«.

Äggöl. Då är »avskyvärt« inte ett överord. Men numera är ingen av Louis De Geerarna statsminister. Det är Stefan Löfven.

För några veckor sedan kommenterade Löfven ett tv-inslag om att förskole- och lågstadieelever på en muslimsk friskola placerats i olika ändar av skolbussen, beroende på kön. Sedan skedde terrordådet på Drottninggatan och vi fick annat att tänka på. Men Löfvens formulering om skolbussen har dröjt sig kvar hos mig:

»Jag tycker det är avskyvärt.«

Det fanns andra uppgifter i samma tv-program som borde föranleda polisingripanden, domar och straff. En självutnämnd islamistisk moralpolis som trakasserar kvinnor i vissa förorter, till exempel. Men det var bussarna som Löfven kommenterade.

Skolan påstod att uppdelningen skett för att pojkarna varit bråkiga och stört flickorna. En bättre lösning vore förstås att lära pojkarna att sluta bete sig som idioter. Men är den sämre lösningen verkligen »avskyvärd«? Nog för att känna »vedervilja, vämjelse, stark aversion«?

Kanske utgick statsministern från att skolledningen ljög och egentligen segregerade av religiösa skäl. Men är
»avskyvärt« ett rimligt adjektiv, ens för det?

Ordvalet har fastnat hos mig, därför att det är förljuget. Sverige har valt att välkomna människor från kulturer som har en betydligt mer traditionell syn på könsroller än den påbjudna i vårt land. Nu måste vi hantera den saken. Det kommer att ta tid och kräva tålamod. Kanske till och med en del kompromisser, så länge de inte strider mot viktiga rättigheter. Vi kan inte både välkomna människor från andra kul-turer och förfasa oss över varje liten avvikelse.

En statsminister som verkligen anser att det är »avskyvärt« med minsta avsteg från jämställdhetsideal som vi själva nyligen lagt oss till med, är antingen oärlig eller ogenomtänkt. Vill han inte börja kasta ut folk som en värsta Trump, borde han spara kraftorden tills de faktiskt är motiverade.