På bräcklig grund

Text:

Bild: FREDRIK PERSSON/scanpix

I helgen samlas sverigedemokraterna för sina landsdagar. De möts i sitt starkaste fäste – Klippan i Skåne. Här är de fjärde största parti med fyra mandat i kommunen. Ända sedan EU-valet har diskussionen gått varm huruvida de kommer att komma in i riksdagen nästa höst, eller inte. Men vad är det som avgör egentligen?

Enligt Fokus/Synovates undersökning förra året är det bara inom flykting- och invandrarfrågor som partiet har förtroende bland sina väljare. När det gäller »internationella frågor« och till och med en av partiets profilfrågor, »lag och ordning«, är förtroendet nära noll. För sverigedemokraterna måste alltså debatten handla om invandringen för att de ska ha någon chans.

Riksdagspartierna har i princip vacklat mellan två strategier. Att tiga ihjäl frågan eller att lägga egna förslag som skärper kraven, till exempel språktester för invandrare. Frågan är om taktiken lyckas.

– Sverigedemokraterna kan i stället vinna på det eftersom frågorna kommer upp på dagordningen, säger Björn Fryklund som är professor i politisk sociologi vid Malmö högskola och specialiserad på missnöjespartier i Europa.

Han menar att sverigedemokraterna har lyckats påverka det politiska landskapet. Partierna försöker genom en avväpningstaktik ta upp deras frågor och anpassa dem till sin egen politik.

– De kan peka på åtgärderna och påpeka: men det är vi som är originalet. Och som de säger själva, originalet är bättre än kopian, fortsätter han.

Men sannolikheten att invandringen kommer bli en stor fråga i valrörelsen är inte stor. Antalet som söker asyl i Sverige har minskat drastiskt. Till stor del har det att göra med den minskade flyktingströmmen från Irak och i dag beviljas ungefär en tredjedel av ansökningarna om uppehållstillstånd, medan det tidigare låg på 70 procent.

Enligt statsvetaren Marie Demker har det en effekt om invandringen får mindre uppmärksamhet än tidigare.

– Deras fråga om begränsning av invandring ligger fast, men det kan bli svårare att få frågan på agendan om inte flyktingströmmen är toppnyhet lika ofta som förr, säger hon.

Men det är ingen garanti för att sverigedemokraterna kommer sakna argument.

– Eftersom Sverige redan har invandrare finns problemet kvar, enligt dem. Sverigedemokraterna är mot ett mångkulturellt samhälle, och invandring – vare sig den ökar eller inte, säger Anders Widfeldt, statsvetare vid universitetet i Aberdeen.

Björn Fryklund menar att statistik som visar att invandring sjunker inte spelar roll som argument mot sverigedemokraternas politik.
– Siffror biter inte på de här partierna. De håller sig inte själva till korrekta siffror och fakta utan spelar bara på bilden eller föreställningen om hur massinvandring skulle påverka det goda svenska folkhemmet.

En fråga som kan slå hål på sverige­demokraternas framgång är förra årets öppnande för arbetsinvandring. Här handlar det inte om flyktingar utan om människor som flyttar hit för en anställning. Bilden av den bidragsberoende invandraren blir svårare att måla. Sverigedemokraterna har inte angripit frågan öppet, utan verkar ge ett tyst medgivande. Integrerade invandrare som betalar skatt passar inte in i problembilden.

Marie Demker tror att en fortsatt arbetskraftsinvandring på sikt kan vara negativ för sverigedemokraternas stöd. Speciellt med ökad insikt om att den behövs på grund av den åldrande befolkningen.

– Det leder till ett annat fokus i invandringsfrågorna. Vi kommer att börja fråga oss vad medborgarskapet innebär och fokusera på hur vi vidmakthåller det goda i våra samhällen trots förändringar i befolkningen, snarare än uppfatta invandring som ett hot.

Sverigedemokraternas möjligheter påverkas även av vilken dimension i val­rörelsen som ses som viktig av väljarna. Om de rödgröna och alliansen driver en klassiskt vänster-höger-debatt om ekonomin som engagerar, kan det missgynna dem. Men de flesta strategierna för att hålla högerpopulistiska partier utanför, politiskt och i medier, har både lyckats och misslyckats om man tittar i ett internationellt och historiskt perspektiv.

– Det finns inget enkelt recept för att bli av med dem, säger Anders Widfeldt.

Slutligen handlar det alltså inte om något som sverigedemokraterna själva kan styra. Deras chans att komma in i riksdagen beror på vilka frågor som tas upp i valrörelsen, och hur stora frågorna tillåts bli.