Pandemin splittrar Norden

Text:

Den svenska hösten har dominerats av svininfluensasnack och vaccinationsdebatt. Vid fikabord och på nätforum: Hur farlig är sjukdomen? Ska man verkligen vaccinera sig? Hur kan man tränga sig före i kön?

Men i Danmark är det knappast någon som oroar sig för sjukdomen. Ingen debatt, inga hetsiga diskussioner.

Danmark är det nordiska land som har drabbast mildast av svininfluensan, men redan innan något av de nordiska länderna sett en ökning av antalet fall hade vårt södra grannland en mer avslappnad inställning till sjukdomen.

Vid midsommar beslutade Sverige om massvaccination, och beställde 18 miljoner vaccindoser från företaget Glaxo Smith Kline. Samtidigt sa danska myndigheter att den nya influensan inte är värre än den vanliga säsongsinfluensan.

Varken friska barn eller friska gravida massvaccineras i Danmark.

– Vi står fast vid att den nya influensan inte är farlig för personer som inte tillhör någon medicinsk riskgrupp, säger Steffen Glismann, överläkare på danska Statens Serum Institut.

Han beräknar att Danmark just nu befinner sig i mitten av epidemin, men bedömer att det inte finns skäl till oro.

En jämförelse med grannlandet Norge visar på stora kontraster.

Norge är ett av de länder i Europa där svininfluensan slagit både först, snabbast och hårdast.

Enligt myndigheternas uppskattningar så kan närmare 700 000 norrmän ha insjuknat. 23 norrmän har avlidit i sviterna av sjukdomen.

Trots det anser Björn-Inge Larsen, chef på norska Helsedirektoratet, att läget i landet varit relativt lugnt och utan folklig panik.

Kritiken mot att Norge i början låg ett par dagar efter Sverige med vaccinationsprogrammet har nu lagt sig. I dag har Sverige och Norge vaccinerat ungefär lika stor andel av befolkningen – omkring 35 procent.

Sjukdomen har slagit ojämnt även inom Norges gränser.

Efter en topp för tre veckor sedan sjönk både antalet sjuka med influensaliknande symptom och antalet verifierade fall. Främst berodde det på en kraftig minskning i landets södra delar, för i landets mellersta och norra delar fortsatte kurvan att peka uppåt.

Upptäckta mutationer i viruset har fått de norska myndigheterna att inskärpa vikten av att sjuka med influensasymptom tar det numera receptfria virushämmande läkemedlet Tamiflu inom 48 timmar från insjuknandet.

Varför just Norge drabbats så hårt är det i dag ingen som vet, men flera bedömare talar om att förklaringen troligen stavas slumpen.

I Finland har debatten liknat den svenska, men landet kan snart komma att friskförklaras. Den värsta delen av epidemin rapporteras nu vara över.

Antalet bekräftade fall av influensa är 5 018 stycken, och de har inte längre ökat under de två senaste veckorna, enligt forskningsprofessor Petri Ruutu på Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Ändå övervägs massvaccination. Till skillnad från övriga nordiska länder så har Finland ännu inte sagt vare sig ja eller nej till vaccination av hela befolkningen. Besked väntas komma i dagarna, och om det blir ett ja så beräknas vaccinationer av friska vuxna kunna sätta i gång efter årsskiftet.

Just nu vaccineras medicinska riskgrupper och barn. Finland har fått och distribuerat dryga en miljon av totalt 5,3 miljoner beställda vaccindoser.

I tisdags konstaterade professor Johan Giesecke vid den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC att Sverige ännu inte nått sin influensatopp. Mellan 180 000 och 460 000 personer i landet kan ha haft influensan sedan vecka 38.

Smittspridningen påverkas av vaccinering först när halva befolkningen i ett land blivit vaccinerad och därmed kan det dröja ännu ett tag innan effekten av det rekordstora svenska vaccinationsprogrammet syns i sjukdomsstatistiken.