Regeringen vill ha stark sekretess på elstödet

Regeringen nöjer sig inte med att sekretessbelägga elstödet, det ska även omfattas av stark sekretess, enligt den proposition som nu presenterats.

Text: TT

Bild: TT

Regeringen kör över Lagrådet och går vidare med lagstiftning om att sekretessbelägga det kommande elprisstödet, som omfattar tiotals miljarder kronor.

Regeringen vill att det ska bli hemligt vem som får ta del av stödpengar och med hur mycket.

Lagrådet, som är expertinstans vid lagstiftningsärenden, har skarpt kritiserat förslaget och lyft att rätten att ta del av allmänna handlingar utgör en av hörnstenarna i Sveriges demokratiska statsskick.

Det finns också ett starkt allmänintresse av att kunna ta del av uppgifter om elförbrukning och stöd för att effekterna som stödet får ska kunna granskas, enligt juristerna.

Håller inte med

Men detta håller alltså inte regeringen med om. Och skälet är enligt propositionen att sekretess ska råda för uppgifter om en persons ekonomi och personliga förhållanden.

Regeringen skriver vidare att de aktuella uppgifterna normalt sett inte är tillgängliga för allmänheten, utan för majoriteten är elförbrukningen en angelägenhet endast mellan elanvändaren och elnätsföretaget.

En person kan heller inte avsäga sig elstödet och därmed inte förhindra att uppgifterna lämnas in till och förvaras hos Försäkringskassan.

Regeringen vill att sekretess ska gälla i 20 år och dessutom ska sekretessgraden vara den starkaste – så kallat omvänt skaderekvisit. Det innebär att uppgifterna i praktiken aldrig kommer att lämnas ut.

I remissvar skrev Justitiekanslern, Kammarrätten i Göteborg, Journalistförbundet, juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet och Utgivarna, att det är för långtgående med ett omvänt skaderekvisit.

Regeringen hade kunnat använda sig av så kallat rakt skaderekvisit, vilket även Lagrådet påpekade. Men inte heller där lyssnar regeringen.

"Eftersom uppgifter om enskildas elförbrukning normalt sett inte är kända för allmänheten i det avseende som kommer att aktualiseras genom elstödet, anser regeringen att uppgifterna bör skyddas med ett omvänt skaderekvisit", skriver man i propositionen.

Tre dagar på sig

Regeringen vill nu snabbehandla lagförslaget och föreslår att motionstiden förkortas till tre dagar.

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, säger att hennes parti kommer att rösta nej till propositionen.

– Öppenhet och transparens är en ursvensk och väldigt stark tradition, och självklart ska det vara möjligt för både allmänhet och journalister att kunna granska det här elstödet.

– I praktiken får vi en dag på oss att skriva en motion, men vi kommer naturligtvis att jobba över helgen. Det är viktigt att det läggs fram ett förslag om att det här ska vara öppet.

Hon säger vidare att regeringen har en "märklig prioritering" som jobbar så snabbt med att sekretessbelägga stödet i stället för att få fram själva utbetalningarna.

TT: Vad ser du för förklaring?

– Så kanske det blir när statsministern omger sig med en massa pr-konsulter, att man inte vill att det ska synas att familjer med väldigt höga inkomster och stora elförbrukare kommer att få väldigt mycket stöd, säger Magdalena Andersson.

Lagändringar föreslås träda i kraft den 1 februari.