Regionen kapar vårdkön – skickar patienter till Finland

Vårdskulden ökade under pandemin. Nu sneglar regionerna på grannländers möjlighet att vårda svenskar.

Text: Bengt Rolfer

Bild: Erik G Svensson/TT

Flera regioner planerar att köpa in vård utifrån för att kunna kapa de allt längre köerna som uppstått under pandemin. I Region Västerbotten går man utanför landets gränser och kastar blickarna mot finska Österbotten på andra sidan Bottenviken.

– Vi har sedan tidigare ett intentionsavtal om samarbete med Österbotten som vi hoppas kunna utveckla nu, säger Nicklas Sandström, regionråd för Moderaterna.

På hans initiativ antog regionstyrelsen nyligen ett förslag om att börja upphandla vård från Vasa sjukvårdsdistrikt i Österbotten. Moderaterna är ett oppositionsparti i regionen, men förslaget antogs i total politisk enighet.

– Det är mycket glädjande att vi kunnat enas om detta. Vi bråkar inte om alla frågor, säger Sandström.

Han påpekar att det redan finns ett finsk-svenskt samarbete att bygga vidare på. Det har bland annat lett till att svenska AT-läkare har kunnat anställas vid Vasa centralsjukhus. Dessutom har ett antal ”rädda-hjärnan-patienter” flugits över från Vasa till Norrlands universitetssjukhus i Umeå där de fått behandling med så kallad trombektomi. Avståndet mellan Umeå och Vasa är åtta mil och flygtiden med ambulansflyg endast 20 minuter – en tidsvinst som kan vara livsavgörande när det handlar om till exempel strokepatienter.

Nyligen har också färjetrafiken över Kvarken mellan Umeå och Vasa återupptagits, vilket kommer att underlätta för svenska patienter som inte behöver akutvård att ta sig över till Finland. Nicklas Sandström tror att det framför allt är i den riktningen patientströmmen kommer att gå.

– Vi hade långa vårdköer redan före pandemin. Nu har situationen förvärrats och vi har en stor vårdskuld att hantera. Jag tror att Finland har drabbats mindre av pandemin, säger han.

Det blir nu upp till hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa att ta politikernas inriktningsbeslut från ord till handling.

– Det här uppdraget är ju helt nytt. Vi får nu se över inom vilka områden våra egna verksamheter vill utveckla ett samarbete. Vi ska även ta kontakt med Finland för att undersöka möjligheterna att upphandla planerad vård av Vasa sjukvårdsdistrikt och få en dialog om vad som kan vara intressant för dem att samarbeta om, säger hon.

Rent allmänt ser hon flera fördelar med ett fördjupat samarbete. Regionerna ligger nära varandra, man har ett påbörjat samarbete sedan tidigare och transportmöjligheterna har förbättrats.

Brita Winsa håller med om att pandemin har förvärrat läget inom vården, men hon värjer sig inför begreppet ”vårdskuld”.

– Jag vill inte prata om skuld. Det handlar om uppskjuten vård och det är något vi drabbats av i hela landet. I Finland är kanske det problemet inte lika stort.

Vilken typ av vård kan bli aktuell i ett framtida samarbete?

– Det handlar ju främst om planerad vård. Mycket av diskussionen har gällt kirurgi och olika former av ingrepp som har fått vänta. Det kan vara värt att se över möjliga samarbeten inom andra delar av verksamheten, säger hon.

Men det är inte bara Region Västerbotten som vill upphandla vård utifrån. Enligt en enkät som Sveriges Radio Ekot gjort uppger 16 av landets 21 regioner att de planerar att köpa vårdtjänster för att kunna beta av köerna.

Text: Bengt Rolfer

Bild: Erik G Svensson/TT