Regionernas ovilja att nå Regeringens mål om 100 000 coronatester per vecka

Text: Peder Carlquist

Bild: TT

»Regionerna måste öka takten i testandet! Nu finns kapacitet att testa 100 000 i veckan!« Socialminister Lena Hallengren står på podiet med de numera obligatoriska svenska flaggorna i fonden. Allt tyder på att hon är förbannad men vill inte visa det alltför tydligt – det vore inte meningsfullt. Att styra regioner är lite som att valla en flock katter. Sveriges konstitution har ordnat det så. Dessutom har hon kadrer av partikamrater ute i regionstyrelserna att ta hänsyn till.

Under förra veckan, 4–10 maj, genomfördes 29 000 tester i Sverige. Om man lyssnar på signalerna från regionerna lär det dröja länge innan man nått nivån 100 000. Så länge att det sannolikt hunnit komma mycket ny kunskap om hur covid-19 smittar, vilka läkemedel som lindrar symtomen och räddar liv samt det alla längtar efter: ett omfattande testande för antikroppar. Då vi får veta vilka som är immuna.

Man kan tycka att regionerna borde vara mer intresserade av att kartlägga smittspridningen i sin räjong – för att följa smittans väg genom samhällena, hitta smitthärdar och se var insatserna bör sättas in. Det vill de nog, men det kräver ett testande som inte är att drömma om. Sådant görs bara i ett fåtal mindre länder, som Island.

– Det kan finnas fördelar med ytterligare utökad provtagning, men det måsta vägas mot andra insatser inom sjukvården, säger Region Uppsala.

Inte någon av de regioner som svarat på Fokus enkät är i närheten av Lena Hallengrens önskemål.

LÄS OCKSÅ: Lena Hallengren – doldisen som tog över scenen

Region Uppsala utförde senaste veckan 1 250 provtagningar. Socialministern visade på fredagens presskonferens siffror på hur många tester varje region borde utföra givet regeringens mål: tre gånger så många – 3 700 för Uppsalas del.

Region Uppsala förklarar sin ovilja med att det råder brist på personal, transportkapacitet och system för att sammanställa resultaten. Inte testkit, laboratoriekapacitet eller pengar; det senare har regeringen sett till att det finns, 1 miljard åt alla regioner för extrakostnader med anledning av coronan. Än så länge.

Andra regioner klagar inte på brister i provtagningskedjan, men testar ändå bara de grupper som Folkhälsomyndigheten prioriterar högst: först patienter, sedan personal inom sjukvård och omsorg. Och vi vet av alla nödrop från äldreomsorg och hemtjänst att långt ifrån alla där testas.

I tredje hand ska anställda i samhällsviktiga verksamheter testas. Regionerna har helt avstått från att testa gruppen med hänvisning till att begreppet är för otydligt. De kan söka stöd för det ställningstagandet i Folkhälsomyndighetens så kallade Provtagningsindikationer. Där sägs:

»De grupper som beskrivs som prioritet 3 och 4 i Nationell strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19 kommer att inkluderas i ett senare skede. Arbetet med att definiera grupperna pågår för närvarande.«

LÄS OCKSÅ: Kampen mellan EU-länderna om att vara bäst i test

Upplysningen rimmar dåligt med vad som sas på socialministerns pressträff.  På hennes vänstra sida stod Folkhälsomyndighetens Karin Tegmark-Wisell. Båda underströk vikten av att utöka testandet också till andra grupper än patienter och vårdpersonal.

Storskalig testning är viktigt för samhällsekonomin, sa socialministern. Hon preciserar senare för Fokus:

– Det är viktigt att så många samhällsfunktioner som möjligt kan fungera så bra som möjligt, också i den här extraordinära situationen. Men när det gäller delar i prio 3 och framför allt prio 4 (till exempel anställda i annan verksamhet) så finns det stora vinster i om fler inte behöver stanna hemma ›i onödan‹. Självklart ska man dock inte gå till arbetet om man till exempel har feber, oavsett om det är på grund av covid-19, influensa eller en vanlig förkylning.

Gruppen prio 4 är alla vi andra, du och jag, vi som är kvar när patienter, vårdpersonal och »samhällsviktiga« har betats av.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hjälper Folkhälsomyndigheten med definitionerna av vad som ingår i prio 3, de »samhällsviktiga«.

– När vi för upp nya verksamheter i kategorin måste vi ta hänsyn till vilken testkapacitet som finns, säger Jan-Olof Olsson på MSB.

Så ni tänker inte föra upp dem på listan först, för att låta regionerna själva bestämma vilka de vill testa i mån av resurser?

– Nej, så gör vi inte.

Region Uppsala meddelar, efter att ha haft flera kontakter med Fokus, att man ska börja provta poliser i mindre omfattning i maj.

Västra Götalandsregionen gör avsevärt sämre ifrån sig än Uppsala. Här testas för närvarande 2 700 i veckan. Enligt socialministerns mål borde regionen testa sex gånger fler: 16 700. Regionen kämpar för närvarande med hemtjänstpersonal.  Man delar ut kit för självtestning. Hemtjänstanställda tar provet och lämnar in det till en vårdcentral, som sedan skickar det vidare till ett laboratorium i Stockholm.

Jan Kilhamn, stabschef vid regionen, har försökt att få svar från MSB på vilka som är samhällsviktiga.

– Definitionerna är alldeles för vida och oprecisa. Man kan förstå att tatuerare, och journalister med för den delen, inte är samhällsviktiga.

Mot detta kan sägas att regionerna knappast skulle få bannor om de började testa poliser, anställda i räddningstjänst eller nyckelpersoner inom energiförsörjning, vatten och avlopp. Men det är kanske billigare att förhålla sig okunnig?

LÄS OCKSÅ: Frågor & svar: Det här vet vi om coronaviruset (covid-19)

***

FAKTA: Coronavirus eller covid-19?

Det finns ett stort antal virus som betecknas som coronavirus. Det som är aktuellt är det som upptäcktes i Kina i slutet av 2019, och vars namn är SARS-CoV-2. I allmänhet har vi de första månaderna talat om coronaviruset. Men sjukdomen som själva viruset ger upphov till har fått det officiella namnet covid-19, enligt beslut av världshälsoorganisationen WHO. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.