Så fungerar Icas miljonärsfabrik

Text: Per Lindvall

I toppen av verksamheten hittar vi Icahandlarnas förbund, en ideell förening där alla Icahandlare är medlemmar. Det finns cirka 1 300 butiker och 1 500 medlemmar. Skillnaden i antal beror på att en del butiker har flera delägare.

Förbundets viktigaste tillgång är 51 procent av akterna i den börsnoterade koncernen Icagruppen AB, med ett börsvärde på närmare 60 miljarder kronor. Kärnan i Icagruppen i sin tur är dotterbolaget Ica Sverige AB. Det sköter inköp, logistik, grossiströrelse och gemensam marknadsföring åt Icabutikerna.

Handlarna äger sina butiker och bestämmer vilka varor de tar in samt priserna på dessa. Men deras frihet är ändå begränsad. Ett avtal med Ica Sverige AB styr vad de får göra inom ramen för Icavarumärket.

Ica Sverige beslutar om nyetableringar av butiker, tillsammans med systerföretaget Ica Fastigheter och äger dem i startskedet, innan en handlare tar över.  Ica Sverige driver också ett antal butiker som har tagits över av enskilda handlare, ofta av ålders- eller lönsamhetsskäl.

Ica Sverige AB har stor kontroll över butikerna, framför allt för att bolaget behåller en litet ägande i varje butik med hembudsrätt. Det innebär att Ica Sverige har förköpsrätt om handlaren vill överlåta butiken.

– Principen är att handlarna främst ska tjäna pengar på att driva butikerna bra, inte på att sälja dem, säger Anders Svensson på Ica Sverige AB.

Ica Sveriges systerföretag Ica Fastigheter sitter dessutom på hyreskontrakten för i stort sett alla butiker. Den enskilde handlaren är därmed också Icagruppens hyresgäst. Ica Sverige har också rätt till vinstdelning i butiker över 3 000 kvadratmeter, samt en omsättningsbaserad royaltyavgift från varje butik.

I Icagruppen ingår även Ica Special, som agerar som »butik i butiken« och säljer specialsortimentet hos Ica Maxi, som trädgårdsmöbler. Vidare ingår Icabanken, Apotek Hjärtat, den baltiska dagligvarukedjan Rimi Baltic samt hemtextilföretaget Hemtex.

Så långt liknar Ica i stor utsträckning ett vanligt franchisekoncept. Hårt styrda egenföretagare längst ner i hierarkin som också är kunder till moderbolaget genom att de gör huvuddelen av sina inköp därifrån. Det som skiljer Ica från McDonald’s eller 7-Eleven är att moderbolaget Icagruppen även ägs av handlarna genom Icahandlarnas förbund. Aha, ett producentkooperativ! Nja, inte riktigt. Sådana är nämligen normalt ekonomiska föreningar, inte ideella och de saknar  en mäktig börsnoterad koncern som ett mellanlager i organisationen.

Icahandlarnas förbund har sedan 2015 rätt till utdelning på sina aktier i Icagruppen, precis som andra aktieägare. Med årets utdelning på cirka 1 miljard kronor kommer förbundet att ha en kassa på över 5 miljarder.

Vad alla dessa pengar ska användas till är oklart. Verksamheten är inriktad på att vårda Icakonceptet och kostnaden för driften utgör växelpengar i sammanhanget. Att dela ut pengar till medlemmarna, handlarna, går inte då det är en ideell förening.

En möjlighet är förstås att använda pengarna för att köpa aktier i Icagruppen. Det skulle driva upp kursen och öka värdet på förbundets aktier.

Samtidigt skulle alla de som även äger aktier i Icagruppen gynnas. När Icagruppens företrädare Hakon Invest börsnoterades för drygt tio år sedan fick nämligen handlarna aktier. Många har behållit dessa och somliga har köpt mer.  Det har varit en fin affär. De senaste fem åren har Icaaktien utklassat börsindex.

Enligt en genomgång i Svenska Dagbladet äger de 20 handlare som hade flest aktier tillsammans Icaaktier för 2 miljarder kronor. Flest hade Leif Jönsson, mångårig ägare till Ica Banér – även kallat Ica för rika – på Östermalm i Stockholm. Hans post är värd omkring 380 miljoner. Icagruppens ordförande Claes-Göran Sylvén – Icahandlare från Norrtälje, men även vd för Hakon Invest – har aktier för närmare 200 miljoner kronor. Nästan lika mycket har Ulf Davidson som äger en butik i Bromma.

En intressant fråga, i alla fall för den som vill bli rik snabbt, är förstås hur man blir medlem i denna exklusiva klubb. Men det är, precis som Icas organisation, inte helt lätt att begripa.

Det enda som är säkert är att det hjälper att vara man och/eller ha en förälder som är Icahandlare. Cirka 80 procent av handlarna är nämligen män och det är vanligt att butikerna går i arv inom familjen. Dock finns det ingen garanti att barnen får ärva. De måste kvalificera sig genom att arbeta i butiken och gå Icas egen köpmannaskola.

För dem som inte är födda in i systemet rekommenderar Icahandlarnas förbund på sin hemsida att man jobbar många år i butik och skaffar sig branscherfarenhet samt går relevanta utbildningar som Icaskolan arrangerar. Sedan är det bara att ansöka.

Och det behövs inget eget startkapital. Det bistår Ica med.