Så gjorde vi listan

Text:

För första gången rankar Fokus Kultursveriges 75 mäktigaste personer. Rankningen görs på ungefär samma sätt som listan över Sveriges 100 mäktigaste som vi gör varje år då vi mäter makt utefter ett antal variabler.

De kulturpersoner vi rangordnar på denna lista verkar inom litteratur, musik, film, tv-drama, bild- och scenkonst. Ambitionen är att mäta makten över den kultur som faktiskt produceras. Enbart ekonomiskt eller administrativt inflytande kvalificerar inte, om inte personen också har ett långtgående innehållsansvar. Konstruktionen av rankningen är Fokus egen och listan gör inte anspråk på att vara vetenskaplig.

Vi har utgått från cirka 250 namn som har sin bas i Sverige. Efter gallringar i flera steg har sedan 105 namn betygsatts efter fyra kategorier: formell makt, informell makt (konstnärskapets tyngd och inflytande, nätverk etc), mediegenomslag samt en utslagsvariabel för extraordinära förhållanden som inte avspeglas i någon av de andra kategorierna. 

Anders Billing, Josefin Olevik och Elsa Westerstad

Listredaktörer