Så gjorde vi Makthavarlistan

Text:

Listan mäter politisk makt, alltså det inflytande personer har över andra medborgare via politiken. Rankningen gör inte anspråk på att vara vetenskaplig, men metoden är i princip densamma varje år.

Vi har först samlat in uppemot 300 namn som kan komma på fråga. Dessa har sedan gallrats, därefter betygsatts utifrån fyra kategorier: formell makt, informell makt, mediegenomslag samt en justeringsvariabel för extraordinära förhållanden som inte avspeglas i någon av de andra kategorierna (om någon makthavare har aviserat avgång). De tre första kategorierna kan vardera ge maximal åtta poäng, den fjärde extraordinära kan maximalt ge två poäng. De 100 med högst totalsumma har kvalificerat sig till årets lista.

Listredaktörer: Anders Billing, Torbjörn Nilsson

Research: Hilda Ärlemyr