Så gjorde vi Makthavarlistan

Text:

lista

Klicka på bilden för att göra den större. 

Varje år listar Fokus de 100 svenskar som har mest makt i Sverige. Listan mäter politisk makt, alltså det inflytande personer har över andra medborgare via politiken. Rankningen gör inte anspråk på att vara vetenskaplig, men metoden är i princip densamma varje år.

Vi har först samlat in cirka 250 namn som kan komma på fråga. Dessa har sedan betygsatts utifrån fyra kategorier: formell makt, informell makt, mediegenomslag samt en justeringsvariabel för extraordinära förhållanden som inte avspeglas i någon av de andra kategorierna (till exempel om någon makthavare har aviserat sin avgång). De tre första kategorierna kan vardera ge maximal åtta poäng, den fjärde extraordinära kan maximalt ge två poäng.

De 100 med högst totalsumma har kvalificerat sig till årets lista.

Listredaktörer: Anders Billing, Torbjörn Nilsson

Research: Mark Söderberg