Så resonerade juryn

Text:

Många läsare hade redan före första jurymötet nominerat honom och i juryn hade alla ledamöter med honom på sina listor. När de olika kandidaternas insatser sedan vägdes och mättes under sammanlagt fyra möten landade vi alla i slutsatsen att Jonas Gardells insats är i ett eget slag.

Hans bok-och filmprojekt »Torka aldrig tårar utan handskar« påminner oss om en mörk tid i vårt mycket nära förflutna. Mörk för att många unga människor rycktes bort i en fasansfull sjukdom, men också mörk för att vi inte klarade av att värna människovärdet.

Det har skett förut. I olika ideologiers namn har enskilda människor offrats och eftervärldens dom har blivit hård.

Under aidsepidemins första decennium hördes återigen rop efter interneringsläger och tvångstatuering. Att göra upp med detta mörka förflutna är lika viktigt som det varit att göra upp med brott som begicks i nazismens och kommunismens namn. I förlängningen handlar det om att värna demokratins allra mest grundläggande värden.

Utmärkelsen »Årets Svensk« ska enligt statuten gå till en person som bidragit till att förändra det svenska samhället på ett sätt som kommer att påverka svenskarna i dag och/eller i framtiden.

Det har Jonas Gardell sannerligen gjort.