Säpo-chefen Anders Thornberg blir ny rikspolischef

Text:

Säpo-chefen Anders Thornberg blir ny rikspolischef efter Dan Eliasson som i går tvingades lämna sin post. Genom utnämningen tillmötesgår regeringen de kritiker som särskilt vänt sig mot en brist på förståelse hos ledningen för hur poliser arbetar. Justitieminister Morgan Johansson betonade särskilt Thornbergs polisbakgrund på den presskonferens där han tillkännagav utnämningen, och påpekade att det är första gången polismyndigheten leds av en person med egen erfarenhet av polisarbete.

Anders Thornberg påpekade själv att han varit polis i 37 år och han lovar att polisen ska jobba mer förebyggande, i stället för att bara reagera på redan begångna brott.

– Jag ser en polis som flyttar fram sina positioner mot brottsligheten genom ökad samverkan nationellt och internationellt, säger han.

Anders Thornberg lämnar därmed Säkerhetspolisen, Säpo, där han är högsta chef sedan 2012.

Anders Thorberg har arbetat på Säpo större delen av sin karriär. Han kom dit redan 1986 och har jobbat som operativ chef, informationschef och spanare.

Enligt polisförbundet är förväntningarna på den nya polischefen, förutom ett tydligare och bättre förankrat ledarskap att lönerna höjs och en bättre arbetsmiljö. Detta är enligt förbundet nödvändigt för att fler poliser ska kunna hållas kvar eller lockas tillbaka till yrket, vilket i sin tur är nödvändigt för att nå bättre resultat.

«Anders Thornberg är polis i grunden, har varit ute på fältet och vet vad poliser möter i sin vardag. Jag tror att det är viktiga grundstenar för att kunna ta rätt beslut och för att kunna motivera och engagera poliskåren«, säger polisförbundets ordförande Lena Nitz i ett pressmeddelande.

Det interna missnöjet har varit stort med Dan Eliasson sedan han tillträdde i januari 2015. Bland annat har många hävdat att han inte förstår hur polisarbete går till. Men framför allt har han kritiserats för hur den stora omorganisationen av polisen har genomförts. Han har inte heller lyckats få bukt med den låga uppklarningsgraden det senaste decenniet.

Dan Eliasson blir nu chef för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vem som blir ny Säpochef efter Anders Thornberg när han tillträder som rikspolischef den 15 februari är inte klart.

Läs Fokus reportage om kaoset när polisen omorganiserades (Fokus nummer 37, 2016)

Liverapportering

TV4

Ekot

DN