SD-aktiv yrkesförare utesluten ur Transport – snart avgörs fallet i rätten

Text:

Bild: TT

Yrkesföraren Mats Fredlund i Kiruna blev i valet 2018 invald som ledamot i kommunfullmäktige i Kiruna. Det uppmärksammades av Transports lokalavdelning som skrev till förbundets styrelse och bad att han skulle uteslutas. Det beslutet fattade Transports styrelse i februari 2019.

Fredlund överklagade, men Transports förbundsråd fastställde uteslutningen i maj 2019. Men han gick vidare och stämde sitt fackförbund på förutom fortsatt medlemskap ett skadestånd på 100 000 kronor och huvudförhandlingen hölls förra veckan.

Allt handlar om paragraf 4 moment 1 i förbundets stadgar:

”Enskild eller medlem av organisation som bedriver eller stöder med förbundets ändamål oförenlig verksamhet, kan inte vinna inträde i förbundet”.

– Vår inställning är klar. Vårt fackförbund måste ha rätt att utesluta personer som inte delar vår värdegrund, om de aktivt arbetar mot oss, sa Transports förbundssekreterare Lars Mikaelsson till Transportarbetaren inför tingsrättsförhandlingarna.

Samma strid, fast då när aktiva SD-are blivit eller kandiderat till förtroendeuppdrag i facket, har utspelat sig tidigare.

LO:s ordförande Susanna Gideonsson var tidigare ordförande för Handelsanställdas förbund. I våras vittnade hon inför en skiljenämnd om beslutet att frånta en SD-politiker uppdraget som fackklubbordförande på en Ica Maxi-butik i Skåne.

Den 12 maj gav skiljenämnden Handels rätt. Samma advokatbyrå som företrädde lokalpolitikern i Skåne företräder Mats Fredlund i Kiruna.
Men till skillnad från fallet i Handels har Mats Fredlund inte haft något fackligt uppdrag, men inte varit välkommen som medlem.

Och fler SD-are har under åren uteslutits ur Transport som medlemmar.

– Transport har över åren uteslutit runt 25 personer som haft aktiva uppdrag på andra håll. Uppdrag som aktivt jobbar mot Transports värdegrund och inte för den, svarar Martin Hörner Kloo, pressansvarig på Transport.

Redan 2004 bestämde Transport att aktivitet i SD eller främlingsfientliga eller extremistiska eller extremistiska partier inte gick att förena med förbundets stadgar eller värdegrund och därigenom inte med medlemskap i Transport.

Frågan var också uppe i riksdagen i mars 2012 genom en motion från Sven-Olof Sällström och Thoralf Alfsson, båda SD.

”Vi vill… att regeringen ser över möjligheterna till en tvingande lagstiftning, där inga exklusiva avtal mellan arbetsmarknadens parter får tecknas med mindre än att samtliga arbetstagare inom avtalsområdet kan erbjudas fackligt medlemskap och skydd”, krävde de.

Men bara 19 SD-ledamöter röstade för motionen, 272 från samtliga andra partier emot.

Stockholms tingsrätt meddelar sin dom den 4 mars. Mats Fredlund har sagt att han kommer att driva sin sak vidare till Europadomstolen om han förlorar i de svenska rättsinstanserna.