SD backar i flera kontroversiella frågor – vill öppna nya dörrar

Text: Josef Kristensen

Bild: TT

En av frågorna som ska avhandlas när landsdagarna drar i gång på torsdag är den där partiledningen föreslår att abortgränsen höjs från 12 till 18 veckor i linje med övriga partier. Andra frågor som partiledningen föreslår att man ändrar sin ställning i är att de öppnar för samkönad adoption, backar från förbudet mot dubbla medborgarskap och formulerar om den uppmärksammade formuleringen »nedärvd essens«.

Flera politiska bedömare hävdar att SD positionerar sig för att vara ett attraktivt samarbetsparti för de andra partierna i riksdagen.

– Man har haft en explicit strategi att tona ner de här frågorna, säger Ann-Cathrine Jungar, statsvetare på Södertörns högskola.

Hon hänvisar till andra förändringar partiet gjort i sin politik tidigare, och lyfter fram EU-frågan.

– Sverigedemokraterna kräver inte längre att Sverige lämnar EU. Miljöpartiet var ju tvunget att ändra inställning i EU-frågan när det skulle bilda samarbete med Socialdemokraterna. EU- frågan har inte varit lika viktig för SD som för andra högerradikala partier, det är invandringsfrågan som har varit den stora frågan.

Hon fortsätter:

– Sverigedemokraterna är inte längre ett enfrågeparti utan man har trovärdighet hos  väljarna i många olika frågor. Men de är fortfarande ett »enförklaringsparti«, eftersom den problembild partiet målar upp med brottslighet och välfärdsstat är kopplat till invandringen.

Ebba Busch Thor har varit tydlig med att KD inte ska stänga dörren för samtal med något riksdagsparti. Sedan Anna Kinberg Batras partiledartid har också Moderaterna varit allt villigare att samtala med Sverigedemokraterna. Liberalernas Nyamko Sabuni ville i en intervju nyligen inte ge ett tydligt svar på frågan om hon kunde tänka sig att regera med Sverigedemokraterna som stödparti, utan lämnade dörren på glänt.

Statsvetaren Ann-Chatrine Jungar är inte förvånad.

– Sverigedemokraterna har suttit i riksdagen länge och flera partier har varit utanför regeringen ett tag och då blir man kanske sugen på att påverka politiken och då finns Sverigedemokraterna som ett alternativ att ta stöd hos.

Hon är inte heller förvånad över att partier öppnar för samarbete med partiet som för inte så länge sedan var paria i riksdagen.

– Det har funnits en bild av att Sverigedemokraterna är annorlunda än andra högerradikala partier, och att Sveriges politiska system är så annorlunda att Sverigedemokraterna alltid kommer att isoleras och aldrig ingå i en regering. Men tittar man på statsvetenskaplig teori som bygger på jämförande forskning så brukar isoleringen brytas när ett parti som ses som radikalt av de andra blir relevant för regeringsbildning.

En av de frågor som SD fått mycket kritik för, som lyfts inför landsdagarna, är som sagt abortfrågan. Det är en fråga som av amerikanska partistrateger kallas »third rail«-fråga, en metafor för tunnelbanans strömförande spår; rör du så dör du.

– Jag och en kollega, Anders Backlund, publicerade en artikel i den engelskspråkiga vetenskapstidsskriften Representation, där vi undersökte åsiktsöverensstämmelse mellan högerradikala partier och deras väljare. Vi har sett att åsikterna om gayrights och abortfrågan går isär på så sätt att partiet har en mer konservativ position än deras väljare, säger Ann-Cathrine Jungar.

Samtidigt som SD filar ner sina hårda kanter har flera av de andra partierna rört sig mot en restriktivare migrations- och integrationspolitik. Utvecklingen liknar den i Danmark där Dansk Folkeparti, ett parti som Sverigedemokraterna historisk följt noga, tappade ungefär hälften av sina väljare vid folketingsvalet tidigare i år.

Enligt Ann-Cathrine Jungar riskerar Sverigedemokraterna att förlora väljare till de andra partierna, om dessa lyckas få genomslag för sin stramare politik.

– Fram tills nu har de andra partierna inte mäktat med att plocka väljare från Sverigedemokraterna, men i Danmark har man det. Socialdemokraterna och Venstre har anpassat sig efter Dansk Folkepartis politik i flera år. Men om andra svenska partier lyckas återetablera sitt förtroende i invandrarfrågan kan de ta tillbaka väljare.

I samtal med sverigedemokrater hörs ingen oro för detta. Personer nära partiledningen motiverar de ändringar som görs på landsdagarna med att politiken anpassas för en bredare väljarbas. Något som är nödvändigt i och med att SD når ut i allt bredare lager. Ändringarna har tagits fram efter att partiet reviderat sitt ställningstagande i frågorna och inte på grund av åsikter utifrån.

– Utvecklingen i Danmark är svår att översätta till en svensk kontext. De danska socialdemokraterna har ganska länge fört en politik som svenska socialdemokraterna skulle ha ansett som fruktansvärt främlingsfientlig bara för några år sedan, säger en SD-källa.

Precis som Ann-Cathrine Jungar lyfter källan upp tidsaspekten, där de danska partierna anammat en stramare migrations- och integrationspolitik under en längre tid. Och menar att den stramare hållningen i migrationspolitiken inte lett till att de andra svenska partierna fått tillbaka väljare.

Källan fortsätter:

– Snarare tvärt om, vi har det senaste halvåret sprungit om Moderaterna, trots att de har försökt efterlikna oss. Jag tror inte att de svenska partierna har samma trovärdighet som de danska i de här frågorna, vilket ligger de svenska Moderaterna och Socialdemokraterna till last. Jag tror att allmänheten har ett lägre förtroende för de här partierna givet deras »track record« än vad man har haft tidigare i våra grannländer.

– Men med det sagt måste vi vara vaksamma så vi inte går miste om förtroendet i frågorna.