SD fuskar med partistöd

Text: Ali Fegan, Påhl Ruin

Det skulle vara glada kommundagar i Karlskrona förra helgen. Men sedan tidigare partimöten attackerats av vänsteraktivister var spänningen påtaglig när de dryga 100-talet representanterna kryssade mellan poliser för att komma in i den avspärrade byggnaden. Sverigedemokraterna hade valt Militärhuset i Karlskrona som samlingslokal för sin första stora kommunkonferens sedan valet.
För den självsäkra partiledningen fanns ett tydligt mål – att stärka sina i många fall helt oerfarna representanter.

– Många är helt nya i partiet och sitter ensamma på sina mandat. De behöver det här stödet, sade partiledaren Jimmie Åkesson.

För honom och de övriga i partiledningen är de lokala representanterna nödvändiga för trovärdigheten. Men värdet av lokalpolitiker stavas också ekonomi. I partiets tidiga historia har man varit helt beroende av ideella krafter och enstaka mecenater, ofta med mycket tveksam bakgrund. Den tiden är över nu.

Med hjälp av de lokala representanterna kan partiet håva in mångmiljonbelopp i partistöd den kommande mandatperioden. Fokus har tillsammans med Dagens Samhälle kartlagt det partistöd sverigedemokraterna kommer att inkassera 2007. Resultatet landar på en totalsumma på 11,1 miljoner kronor från de 120 kommuner och tre landsting där partiet fått mandat och besatt sina platser. Det kan jämföras 333 300 kronor som partiet får i statligt partistöd.

Det här är välkomna pengar. Ända sedan valnatten den 17 september är siktet tydligt riktat mot riksdagen 2010, och det kommer att kosta. Fram tills nu har partiet bara haft partiledaren anställd på heltid med en lön på 12 000 kronor per månad och en kanslist på 75 procent på Malmökontoret. Förutom personal kommer det lokala partistödet att hjälpa till att finansiera partiledningens resor, centralt distribuerade informationsblad och partitidningen SD-Kuriren. Sådana är de demokratiska spelreglerna: alla partier som kommit upp i det väljarstöd som sverigedemokraterna gjort har rätt till skattefinansierat stöd för att kunna genomföra sitt politiska arbete.

Men det finns ett problem med sverigedemokraternas strategi. Enligt förarbetena i kommunallagen är syftet med kommun- och landstingspartistödet glasklart. Ordagrant står det i prop. 1990/91:117 att »Partistöd avser uteslutande den partiverksamhet som är anknuten till kommunen respektive landsting«. Pengarna ska alltså användas för lokalt partiarbete – inte till att betala för partiets centrala organisation.

Ändå är det precis vad sverigedemokraterna har tänkt göra. Sedan många år har partiet inskrivet i sina stadgar att 25 procent av stödet ska slussas vidare till riksorganisationen. Med tanke på att partistödets storlek ökar för varje år i många kommuner kan uppåt 15 miljoner kronor slussas uppåt på det viset fram till valet 2010.

Redan under den gångna mandatperioden, då sverigedemokraterna var representerat i 29 kommuner, skickades närmare två miljoner kronor i skattemedel till partihögkvarteret.

– Det strider sannolikt mot intentionerna i kommunallagen, säger juristerna Håkan Torngren och Staffan Wikell vid Sveriges Kommuner och Landsting.

På central nivå, alltså för det statliga partistödet, finns en frivillig överenskommelse mellan riksdagspartierna om att redovisa alla sina intäkter. Men för kommun- och landstingspartistöden finns inga regler för redovisning eller efterkontroll. Enligt en beräkning som Sveriges Kommuner och Landsting gjort handlar det lokala partistödet totalt om över en halv miljard kronor per år i skattemedel. Men ingen kontrollerar hur pengarna används.
Gullan Gidlund är professor i statsvetenskap och har ägnat en stor del av sin forskning åt partistöd.

– I dag har vi ingen koll på om det byggs privata sommarstugor för pengarna, säger hon och efterlyser samtidigt en stor utredning av det kommunala partistödet.

Eftersom sverigedemokraterna saknar lokala föreningar i många av de kommuner där de nu fått mandat har det i flera fall varit oklart vem eller vilka som ska ha pengarna. Det visar sig att 17 kommuner nöjer sig med att få in ett kontonummer från partiet eller uppger att de betalar ut direkt till enskilda personer. I de fallen kan alltså pengarna hamna i princip var som helst. 15 kommuner uppger att de betalar ut direkt till länsorganisationer och som systemet är utformat i dag finns inga krav på distrikts- och länsorganisationerna att redogöra för om pengarna alls används i de kommunerna vars skattebetalare faktiskt finansierat stödet. 21 kommuner uppger att de kräver att få se papper på att det finns en lokal partiorganisation. Men det kravet riskerar att inte klara en rättslig prövning, anser juristerna vid Sveriges Kommuner och Landsting.

– Om ett parti kan bevisa att pengarna som skickas till distriktsnivån kommer tillbaka till den aktuella kommunen så kan det vara korrekt att sända pengarna direkt till distriktet, säger förbundsjuristen Staffan Wikell.

Lars Stjernkvist, kommunalråd i Norrköping och tidigare partisekreterare för socialdemokraterna, blir upprörd när han får ta del av uppgifterna.

– Det är ju fullständigt fel! Lika fel som att en lokal idrottsklubb skulle skicka sitt kommunala bidrag till Riksidrottsförbundet.

Han efterfrågar en redovisning för de kommunala stöden liknande de som finns för de statliga stöden.

– Går inte det måste vi överväga lagändringar, säger han.

Men partiledaren Jimmie Åkesson anser inte att partiet gör något fel.

– Kommunförbundets jurister har sagt att man kan använda maximalt hälften av det kommunala partistödet utanför den egna kommunen.

»Nonsens«, säger förbundsjuristen på Sveriges Kommuner och Landsting Håkan Torngren.

– Stödet ska användas för lokalt partiarbete. Om man kan påvisa att pengarna som skickas iväg går tillbaka till den lokala organisationen kan det vara okej. Inte annars, säger han.

Jimmie Åkesson säger att alla hans partivänner i de 29 kommunerna som fått partistöd sedan 2002 skickat sin fjärdedel till partiledningen och att de fortsättningsvis ska göra det.

Vad händer annars?

– Då vill jag exempelvis ha betalt om jag reser till den kommunen. Men har de betalt kommer jag gratis.

Det är mycket som är oklart med det kommunala partistödet. Moderaterna använder partistödet för att avlöna ombudsmän som arbetar i flera kommuner, men ingen vet var gränsen går. Rättsfall saknas. Det enda som är säkert är att sverigedemokraterna går längre än alla andra partier när man bakar in det lokala partistödet i den allmänna partikassan.