Skolflyktingar flyttar till Åland

Text: Janne Sundling

Det kallades Sandcastle Day School och låg i en vanlig villa i Perris, Kalifornien och skulle bedriva hemundervisning. Fast i veckan avslöjades sanningen: i villan fanns sex barn och sju vuxna som hållits fängslade och isolerade från övriga samhället. Den äldste av dem så gammal som 29 år.

Hemundervisning är vanligt i USA. Det uppskattas att två miljoner barn får sin undervisning i hemmet. Men givetvis är villan i Perris ett undantag. De som hemundervisar sina barn gör det av religiösa, pedagogiska eller politiska skäl, inte för att helt förhindra sina barn från kontakt med övriga samhället.

I det tragiska familjemordet i Bjärred i förra veckan hade båda döttrarna under hösten fått hemundervisning, men då av medicinska skäl.

År 2011 skärptes skollagen för att det skulle bli svårare att hålla elever utanför skolans undervisning. Enligt lagen krävs det nu »synnerliga skäl« för barn att inte gå i skolan.

Men utvecklingen har de senaste åren gått i motsatt riktning. Sedan 2011 har antalet elever som fått tillstånd av sin kommun att inte delta i undervisningen fördubblats. Störst är ökningen för dem som inte går i skolan beroende på sjukdom. Men också de som stannar hemma av »synnerliga skäl« har blivit fler.

Läs mer: Den åländska modellen

499 svenska elever har i dag kommunens medgivande till att de undervisas i hemmet eller på annat sätt, de flesta beroende på sjukdom. Med tanke på att grundskolan har över en miljon elever är det ändå en ytterst ovanlig undervisningsform.

Fast 127 elever har av kommunerna ansetts ha synnerliga skäl att inte gå i den vanliga skolan. Och egentligen är siffran något högre än så. Den restriktiva hållningen har fått en del familjer att söka sig utomlands.

På Åland är lagstiftningen omvänd med en läroplikt i stället för skolplikt. Att Finland och Åland har en ganska generös inställning till hemundervisning har lockat svenska familjer att flytta dit.

Enligt Riksföreningen för hemundervisning i Sverige finns det 25 svenska familjer som bosatt sig på Åland just av det skälet.

– Det stämmer att vi under några år haft en viss ökning av hemundervisningen. Och de allra flesta av dem är svenskar som flyttat hit. Av eleverna som får hemundervisning är merparten svenskar, säger Elisabeth Storfors, chef utbildningsbyrån på Ålands landskapsregering.

Familjer som flyttar dit och väljer hemundervisning ställs inför kravet att de ska följa den åländska läroplanen. De måste söka tillstånd hos den lokala kommunen, och trots att Åland bara har 29 200 invånare finns 16 kommuner.

– Kontakten med hemundervisarna sköts av kommunerna som ska se till att man följer läroplanen, säger Elisabeth Storfors.

Politiskt verkar det inte finnas någon vilja att ändra den svenska inställningen, med undantag av en fem år gammal enskild motion från en KD-ledamot i riksdagen som avslogs.

Förslaget att avskaffa skolplikten fanns faktiskt med i det mycket uppmärksammade första utkastet till Centerpartiets idéprogram 2013. Fast i likhet med idéerna om månggifte, fri invandring och platt skatt föll det ganska snabbt.