Slöjförbud otillåtet – men Staffanstorp fortsätter runda förbudet

Text: Ebba Blume

Nu slår Skolverket fast att ett generellt slöjförbud inte är tillåtet. Det strider mot religions- och yttrandefriheten, som i sin tur regleras i Europakonventionen och regeringsformen, uppger Emelie Högberg, undervisningsråd, Skolverket, för TT.

Dessutom skulle ett förbud strida mot den svenska diskrimineringslagstiftningen.

Kommunstyrelsen i moderatstyrda Staffanstorp beslutade i fjol att inte acceptera huvudduk för barn i förskola och skola upp till sjätte klass.

Och kommunen har inga planer på att börja tillåta slöja bland barn till följd av Skolverkets besked, uppger Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, för Fokus.

– Vi kallar det inte förbud, beslutet är en del av integrationsplanen, under avsnittet hedersförtryck. Vi accepterar inte slöja på så små barn, för det kan vara ett uttryck för hedersförtryck.

Men om barnet bär slöjan av fri vilja? 

– Jag är tveksam till om sju-åttaåringar kan bära slöja av fri vilja. Det får de i så fall bestämma själva i mer vuxen ålder.

Men gör förbudet det inte värre för barnet, som då riskerar att inte få gå i skolan alls?

– Vi har skolplikt, så då gäller det att prata med föräldrarna, säger Christian Sonesson, och det skulle kunna resultera i orosanmälan till socialtjänsten om hedersförtryck.

I hur hög grad denna del av integrationsplanen hittills tillämpats på någon elev i Staffanstorp kan Christian Sonesson inte säga.

Även i Skurup röstades SD:s motion om slöjförbud igenom i kommunfullmäktige i fjol, med Moderaternas stöd. Innan förbudet implementeras kommer även det att arbetas in i en integrationsplan, vilket också var fullmäktiges beslut, meddelar Johan Bolinder (M), kommunstyrelsens ordförande i Skurup, i ett mailsvar till Fokus.

I praktiken innebär ju detta ändå ett förbud, och kommunens beslut har överklagats till förvaltningsrätten. Johan Bolinder är också tydlig med sin kritik mot Skolverkets ställningstagande om att inte tillåta slöjförbud.

”Det saknar stöd i rättspraxis i Europakonventionen för mänskliga rättigheter, som är överställd regeringsformen, och som tvärtom varit väldigt tydlig med att rätten att INTE utsättas för religiösa påtryckningar i form av olika klädesplagg i skolan väger långt tyngre än rätten att ge uttryck för dem. Att Skolverket ännu inte agerat på de domar som successivt kommit i frågan (Turkiet, Frankrike, Österrike) är anmärkningsvärt. Vi välkomnar den prövning som förvaltningsrätten nu kommer att göra och hoppas att den ska förändra Skolverkets passivitet i frågan”, skriver Johan Bolinder.

Slöjförbudet i Skurup ska omfatta både personal och elever. Men rektorn vid en av kommunens skolor, Prästamosseskolan, har varit  kritisk, och meddelar att beslutet är ett icke-beslut, som inte kommer att implementeras, vilket Aftonbladet rapporterat om.

Vid denna skola resulterade beslutet i stället i att fler flickor började bära slöja, från de fem som i början berördes av förbudet, till ett tjugotal.

Beslutet om slöjförbud har inte heller fått något genomslag i kommunens förskolor, berättar Emelie Wallentin, barnskötare vid Ankarets förskola, Abbekås, i Skurup.

– Jag kan tycka att det är upp till var och en hur man vill klä sig, så länge det inte är en säkerhetsfråga eller skadar någon annan. Jag ser ingen fara med att bära slöja och har personligen inget emot om barnen gör det, säger hon till Fokus, och uppger att förskolan inte har en så stor mångkulturell bredd.

– Just nu är det inget barn och ingen personal som bär slöja. Men jag har haft en kollega som bar det, och det var inga problem.

Kan inte slöjan vara en symbol för kvinnoförtryck, något som kvinnan eller barnen måste bära mot sin vilja? 

– I vissa fall är det är så. Men andra kvinnor har själva valt att bära slöja. Min kollega berättade till exempel att hon ville bära slöja, det var inget som hennes man eller någon annan i hennes familj påtvingat henne, säger Emelie Wallentin.

Fokus har sökt Skolverket för en kommentar.

Frågan om slöjförbud har väckts i var tionde kommun efter valet 2018. Några kommuner kräver slöjförbud även när det gäller personal anställda i kommunen. När det gäller vuxna har arbetsgivaren rätt att bestämma om personalens klädsel, samtidigt som personliga fri- och rättigheter regleras lag. Effekten av ett slöjförbud ska bedömas i varje enskilt fall utifrån de krav som verksamheten ställer, uppger Tomas Björck, arbetsrättschef inom SKR, till TT. 

Frågan om slöja på arbetsplatser har varit aktuell flera gånger. I ett fall för ett par år sedan, meddelade flygbolaget SAS att en kvinna inte kunde bli aktuell för jobbet vid en incheckningsdisk om hon bar slöja på jobbet. Fallet DO-anmäldes, och SAS argument var att religiösa symboler inte tilläts i företagets klädkod. DO kom fram till att bolaget inte brutit mot lagen.