Sno inte våra Mumintroll!

Text:

Bild: JOHANNA KRONLID

Vad tror ni att Tove Jansson skulle ha tyckt om att hennes Mumintroll blev en valfråga i Karlstad? Karlstadpartiet Livskvalitet fick visserligen inte så många röster som man inför valet hade förutspått, men med sina tre mandat i fullmäktige kommer det att göra sitt yttersta för att ett blått, cylinderformat hus aldrig ska trona på Skutberget. För än är inget slutgiltigt beslut taget även om kommunen och det finska företaget Lataamo OY har skrivit en avsiktsförklaring om att bygga en Muminvärld på friluftsområdet.

En liten del av mitt inre skulle vilja ropa »bort med tassarna från Mumin« till Karlstadspolitikerna. Men det vore dumt, jag må vara finlandssvensk men har ingalunda något tolkningsföreträde vad gäller trollens framtid. En annan del, en mer pragmatisk och objektiv sådan, vill säga att en Muminvärld i Karlstad är om inte en dålig, så en oerhört riskabel idé.

Enligt kommunens egna beräkningar måste Muminvärlden, för att bli lönsam, locka fler besökare än vad den finska föregångaren gör. Redan där borde varningsklockorna väcka vartenda litet sömnigt knytt. För även om svenska medelålders kvinnor älskar Muminmuggar så betyder inte det att Sveriges barn skriker efter en Muminvärld. Och de asiatiska turisterna, som Muminparksivrarna hyser stor tilltro till, åker ofta vidare till Finland på sin Nordenresa. När de väl befinner sig i Tove Janssons hemland ter det sig, åtminstone för mig, rimligt att de väljer att besöka originalet, Muminvärlden i Nådendal. Detta i stället för en kopia i Karlstad med ytterst diffusa kopplingar till sagofiguren.

»Hahaha. Det är dumt«, svarade Tove Janssons på frågan om hur det känns att akademiska avhandlingar skrivs om hennes Mumintroll. Jag tror hennes reaktion skulle ha varit densamma på det ovannämnda.

Tidigare Fokuserat

När omöjlig teknik verkligen funkar (#42)

Krympt kostar lika mycket (#41)

Statens behov av poeter (#40)